Intervju med Visita

I den här intervjun får vi veta lite mer om Visita och deras material och satsningar mot kommande arbetstagare.

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingplatser, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor. Vi arbetar för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjligheter – och uppfattas som den tillväxt- och jobbmotor vi faktiskt är.

Hur är ert material upplagt?

Vårt material fokuserar på hur gymnasieutbildningarna RL och HT är en ingång till en fantastisk bransch som befinner sig i ständig utveckling och där de som arbetar i branschen får möjligheten att utvecklas i samma takt. Karriärmöjligheterna är i det närmaste oändliga och slutar inte vid självklara yrken som kock eller receptionist – de innefattar allt från konditor och bergsguide till hotellchef och eventplanerare. Och branschen växer så det knakar – både i Sverige och internationellt. Var man än befinner sig i världen finns det jobb. 

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

Kommunikationen med skolorna är oerhört viktig för att säkerställa att utbildningarna möter branschens behov. Det är just därför vi bland annat tillsammans med skolan och branschen tagit fram en kvalitetssäkring av gymnasieutbildningarna RL och HT. Visita vill också, genom att stärka kvaliteten på utbildningarna, skapa mer attraktiva utbildningar som fler vill läsa med målet om att fler också vill stanna och arbeta i världens roligaste bransch. 

Peter Thomelius, Visitas Chef för kompetens- försörjning – ansvar för utbildning