Intervju med Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Hej Eva!

Kan du berätta lite mer om Klara krisen! – Svenska Blå Stjärnans skolmaterial om krisberedskap?

Krisberedskap har blivit extra aktuellt med tanke på händelserna i Ukraina. Barn och unga påverkas av vad som händer i världen och med det här materialet ger man barnen ett sätt att själva kunna förbereda sig på om något skulle hända. 

Hur är materialet tänkt att användas?

Materialet är tänkt att användas i årskurs 3-5, men fungerar för både yngre och äldre elever.
I handledningen finns förslag på olika aktiviteter som kan användas för att öka kunskapen om vad man bör ha i beredskap eller göra vid en eventuell kris eller katastrof. Där finns också förslag på frågor som ni kan diskutera i klassen. Syftet är att ge elever information om vad en kris kan innebära och hur man ska skydda sig, sin familj och sina djur samt vad man bör tänka på att ha i beredskap om en kris eller katastrof skulle inträffa. Genom att vara förberedd klarar man kriser bättre.

Kan du berätta lite mer om Svenska Blå Stjärnan?

Svenska Blå Stjärnan är en idéburen, ideell organisation och vi utbildar våra medlemmar för att de ska kunna hjälpa till vid större utbrott av djursmitta eller annat krisläge framför allt inom djurområdet i landet. Det är ett uppdrag som vi får från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Jordbruksverket och länsstyrelserna. Utbildade medlemmar har hjälpt till vid olika utbrott av djursmitta, till exempel blåtunga, salmonella och fågelinfluensa, och då utfört provtagning, vaccination eller sanering. Vi har också hjälpt till i andra händelser som skogsbrand och flyktingmottagning.

 

 

Intervjuad är Eva Ladberg, utbildningskonsulent, agronom, 
Svenska Blå Stjärnan