Intervju Baltic Sea 2020

Intervju med Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020 som berättar om studiematerialet som följer utmaningar i Östersjön under tolv år.

2007 startade stiftelsen BalticSea2020 medieprojektet ”Baltic Sea Media Project” (BASMAP), tillsammans med naturfilmaren och fotografen Mattias Klum och journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén. Projektet har genom åren producerat totalt fem dokumentärfilmer om Östersjöns utmaningar och två naturfilmer om allt det vackra livet i Östersjön. Parallellt med medieprojektet har ett studiematerial tagits fram till dokumentärfilmerna, ett material för elever i årskurs sex och uppåt. Under hösten 2019 avslutades projektet när den sista av Folke Rydéns dokumentärfilmer hade premiär: Östersjön – hot och hopp.

- Vi återvänder till personerna och miljöerna som vi har besökt i de tidigare dokumentärfilmerna för att se vad som har hänt. Vi åker ut på samma fiskevatten som vi filmade för tio år sedan i dokumentären Alla torskar. Vi träffar också Cecilia, mamman som födde Alfred, från filmen Den andra vågen som uppmärksammade miljögifter i havet. Vi besöker dessutom kyckling- och grisgårdarna från Vårt grisiga hav som har kämpat med avloppsrening, säger Folke Rydén.

I och med att Östersjön – hot och hopp släppts så har USB-stickan ”Östersjön – vad vi bör veta” kompletterats med dokumentärfilmen. Dessutom har studiematerialet uppdaterats för att passa den senaste läroplanen.

- Filmerna med tillhörande studiematerial ger en möjlighet för ungdomar att utforska det som döljer sig under ytan i Östersjön, både det spännande djurlivet men också de utmaningar vi människor utsätter ekosystemet för och vad det får för effekter. Samtidigt innehåller filmerna om Östersjön material som spänner över flera år, upp till ett decennium. Det innebär att förändringar och processer som ofta förbises, har kunnat skildras, säger Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020.

Hittills har ungefär 700 000 skolelever genom åren arbetat med materialet och vi hoppas att det kommer komma fler elever och lärare till glädje! 

Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020