Intervju med UNDP

Vi möter Staffan Landin, föreläsare och skribent med globala frågor som specialitet.

Blir världen bättre? Ja, ibland kan man undra…
Allt för ofta handlar nyheterna bara om olyckor, krig och katastrofer men trots den dystra rapporteringen finns det många framsteg att glädjas över. Boken ”Blir världen bättre” – som ges ut av FN:s utvecklingsprogram, UNDP – utgår från den senaste statistiken och ger en lättillgänglig och tankeväckande introduktion till globala utvecklingsfrågor, FN:s millenniemål och framtida utvecklingsutmaningar. Som komplement till boken finns dessutom ett webbaserat material för samtliga årskurser.

Sedan ”Blir världen Bättre” gavs ut första gången 2005 har den läst och använts av tiotusentals elever. Denna sjätte upplaga har kompletterats med färsk statistik och ett avsnitt som handlar om vad som kommer att hända efter 2015 – då FN:s nuvarande millenniemål ska vara uppfyllda.

”När vi först skrev boken var syftet att försöka förklara komplexa saker på ett rakt och enkelt sätt. För att exempelvis förstå varför en del länder utvecklas fortare än andra måste man också känna till vad som ligger bakom framstegen, vilka olika hinder som finns och hur utveckling mäts, säger Staffan Landin som skrev den allra första upplagan av boken. Nu arbetar han som föreläsare och skribent med globala frågor som specialitet och varje år möter han över 10 000 elever och lärare.

”Jag har märkt att bokens upplägg och pedagogik fungerar och är glad att UNDP hela tiden fortsätter att utveckla innehållet”, säger Staffan.

Redan i boken finns en hel del diskussionsfrågor men under de senaste åren har boken också kompletterats med ett webbmaterial, som finns tillgängligt på webbsidan www.millenniemålen.nu.

Det webb-baserade skolmaterialet – som består av ett tjugotal interaktiva övningar – är framtaget i samarbete med Den Globala Skolan. Materialet kan användas inom flera olika ämnen och övningarna vänder sig till både grundskolan och gymnasiet.

Även lärare har varit med och bidragit med såväl idéer som uppgifter till skolmaterialet och idag finns övningar som tar upp allt från barns skolgång i olika delar av världen, till social rättvisa och klimatförändringen. Övningarna bygger på olika metoder, bland annat ”Identifikation skapar Empati” (IE-metoden) och ”Informations- och kommunikationsteknik” (IKT).

Tanken är att ”Blir världen bättre” ska svara på många av de frågor som eleverna kan ha om utvecklingen i världen men boken vill också stimulera fortsatt lärande och väcka nya tankar och funderingar.

Hittills har det kommit in många positiva reaktioner och kommentarer från lärare, främst om det faktum att världen faktiskt inte är så eländig som man kan tro. En lärare skrev att boken ”vidgar min egen och elevernas världsbild”, en annan beskriver boken som en ”utmärkt inkörsport för att studera globala frågor”.


undp-logo_0.png

Lärarröster om materialet:

"Många av de studerande hade aldrig tidigare hört talas om Millenniemålen och de blev både nyfikna och överraskade av det som presenterades i boken."

"Mycket informativt! Bra med flera olika perspektiv på samma gång."

Staffan Landin