Intervju med RFSL Ungdom

Intervju med Malin Grundström

Hej Malin!

Vad gör RFSL Ungdom?
Vi jobbar för unga homosexuella, bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter. Det gör vi genom projekt, politiskt påverkansarbete och utbildningar för yrkesverksamma som möter unga-hbtq-personer i sitt arbete. Vi bedriver också preventionsarbete inom områdena hiv/STI, psykisk hälsa och suicid. RFSL Ungdom är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Vad kan man läsa om i Allt det viktigaste om sex?
I Allt det viktigaste om sex kan man läsa om kroppen, kåthet, säkrare sex, ömsesidighet och mycket mer. Informationen i Allt det viktigaste om sex är utformad för att vara relevant för alla i klassrummet - oavsett kropp, sexuell läggning eller sexuell praktik. Kondomer på gurkor och mens i alla ära, men sex är ju lite mer komplext än så, och därför vill vi gärna bidra med den information som behövs för att alla ska kunna göra informerade val kring sin sexuella hälsa. Vi vill att sexualundervisningen ska vara inkluderande och rättvis. Allt det viktigaste om sex innehåller dessutom ett metodavsnitt som du som lärare kan låta dig inspireras av eller använda rakt av, precis som det är.

 

Finns det någon fråga som ni känner är extra viktig att arbeta med i skolan, i förebyggande syfte, med tanke på det ni möter i ert arbete?Normkritik! Det skulle göra stor skillnad om vi började utgå från att alla erfarenheter finns i rummet, och att det också återspeglade sig i både representation och undervisning. Det är problematiskt när inkluderingen inte fungerar, för det gör att en del personers erfarenheter och känslor blir osynliggjorda och mindre värda. När det gäller sexualundervisningen är ett aktivt normkritiskt förhållningssätt en förutsättning för att göra undervisningen relevant för alla.

Malin Grundström kommunikatör på RFSL Ungdom