Intervju med Temagruppen Unga i arbetslivet

Vi möter Linus Källander, Strategisk kommunikatör, Temagruppen Unga i arbetslivet.

Hej Linus! Vad är DropOuts?
– Tillsammans med UR producerade vi DropOuts: sex teveprogram och ett magasin om skolavhopp. Teveserien sändes i SVT under våren/sommaren 2014 och kan laddas ner från UR Play. DropOuts kan användas till exempel av den som vill lära sig mer om problemet med skolavhopp eller som diskussionsunderlag med kollegorna. Studie- och yrkesvägledare och andra kan beställa magasinet genom Utbudet. DropOutsmagasinet följer upp och fördjupar på ett konkret och verklighetsnära sätt de teman som lyfts i teveserien. De innehåller intervjuer med ungdomar och lärare, fakta och experternas syn.


Berätta mer om DropOuts-serien!
– Temagruppen ska synliggöra projekt mot skolavhopp i Sverige som drivs med stöd av Europeiska socialfonden. I tv-programmen skildras utvecklingen i två sådana projekt, ett på Järpens gymnasieskola i Åre i norr och ett i Vetlanda i söder. Vi möter också andra elever och lärare och en rad experter. Varje avsnitt lyfter ett särskilt tema. Det kan vara skolavhoppens kostnader för samhället, avhopp till följd av olika funktionsnedsättningar eller mobbing och bristande pedagogiskt stöd.
  

Vad var syftet med tv-programmen och med magasinen?– Att visa att det finns många orsaker bakom skolavhopp och att de som möter unga avhoppare inte kan hantera alla på samma sätt. Projekten är oftast framgångsrika och det vill vi visa. Vi lyfter fram goda exempel för att sprida metoderna.
 

Hur uppkom idén att göra program och att samarbeta med UR?
– URs program ska kunna användas i allt slags lärande och vi tyckte att det stämde väl överens med Temagruppens uppdrag. Vi fann varandra ganska snabbt när vi började diskutera DropOuts-idén. Genom teveprogramen synliggörs problematiken för fler samtidigt som vi kan fokusera på att stötta skolor och kommuner i sitt arbete.
  

Vilka ville ni nå?
– I första hand olika slags medarbetare i gymnasieskolan men även på grundskolans övre årskurser.
 

Har ni lyckats?
– Efter att ha tagit del av en enkät till landets rektorer känner vi oss nöjda. Fyrtio procent av rektorerna har sett teveprogrammen och/eller läst magasinen. Av dessa svarar fler än tjugo procent av gymnasierektorerna att satsningen bidragit till att de kommer förändra sitt arbete för att motverka skolavhopp. Detta stärker oss i övertygelsen att vi behöver sprida magasinet till fler lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare.


Vad händer härnäst?
– Vi planerar en fortbildningsinsats för skolorna kring metoderna som beskrivs i DropOuts. Mot slutet av året ska vi berätta mer för alla berörda.
 

10304356_708550472516546_745652085475954527_n.jpg

Linus Källander, Temagruppen Unga i arbetslivet