Intervju med IF Metall

Intervju med Hans Palmqvist, IF Metalls organisationsenhet.

Hej Hans!

Kan du berätta lite mer om vad IF Metall gör?
Vi är fackförbundet som organiserar alla de som är anställda inom industrin och har cirka 310 000 medlemmar. Vi har cirka 27 000 förtroendevalda som representerar medlemmarna och ständigt arbetar för bättre villkor på arbetsplatserna och i samhället.

Ert material tex. Olika tillsammans är ju ständigt en av era populära skrifterna, varför tror Ni att det är så?Den fyller ett behov av ta upp frågor som handlar om allas lika värde och att mångfald berikar samhället. Det är ett högaktuellt område som behöver diskuteras i dagens samhälle där många fokuserar på problem istället för möjlighet när det gäller mångfald. Inom industrin räknar vi med att cirka 20 procent av våra medlemmar har annan etnisk bakgrund och fyller därmed en mycket viktig del av industrins tillväxt i Sverige.

Kan Ni  ge ett tips till läraren hur man kan använda materialet i undervisningen?
Diskutera mycket! Gärna ihop med dagsaktuella händelser i samhällsdebatten. Ofta framställs mångfald som ett problem, men vi tror på olika tillsammans.

Hans Palmqvist, IF Metalls organisationsenhet.