Intervju med Naturskyddsföreningen

Agnes Vungi, koordinator Naturskyddsföreningen i skolan

Hej Agnes! Berätta lite kort om vad Naturskyddsföreningen gör?
Naturskyddsföreningen erbjuder kostnadsfria skolmaterial, bland annat läromedlet Energifallet som består av övningar och faktablad kring energi och hållbar utveckling för årskurs F-9.

Varför har Naturskyddsföreningen tagit fram materialet Energifallets ordlista?
I Energifallets ordlista har vi samlat ord och begrepp kring energi, klimat och hållbar utveckling. Lärare och elever kan använda ordlistan för att kolla upp ord som används i samhällsdebatten kring hållbar utveckling.


Kan du ge ett tips till läraren hur man kan använda materialet i undervisningen?

Energifallets ordlista kan användas fristående för att öva ord och begrepp. Den kan med fördel också användas tillsammans med våra Energifallet-övningar, till exempel ”Koll på orden” för årskurs 4-6 och 7-9. Använd de utskrivbara ordkorten och välj bland flera olika ordlekar på nivåerna nybörjare, repetition och ordexpert. Övningen kan också göras utomhus genom leken ”Försten på hatten”. Den tryckta varianten av ordlistan innehåller affischer att sätta upp i klassrummet.

 

Naturskyddsföreningen ny logga.png


Agnes Vungi, koordinator Naturskyddsföreningen i skolan