Intervju med Natur och kultur

Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur tillgängliggör Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått om Förintelsen” samt ”Historien om Bodri” till Sveriges skolor, i syfte att öka kunskapen om historien och stimulera till samtal om inkludering och mångfald.

2017 gick Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur samman i ett omfattande projekt och delade ut Hédi Frieds bok Frågor jag fått om Förintelsen, inklusive en lärarhandledning, till alla Sveriges högstadieskolor. Nu utökar man samarbetet och inkluderar även lågstadieklasser, som genom projektet kan beställa boken Historien om Bodri, som riktar sig till yngre barn. Boken är ett samarbete med illustratören Stina Wirsén.

– Skolan är den viktigaste platsen i kampen för demokratin. Jag hoppas att mina böcker kan hjälpa eleverna att ta till sig historien och väcka frågor om vår samtid, säger Hédi Fried.

Högstadieskolor kan från höstens skolstart kostnadsfritt beställa en klassuppsättning av Frågor jag fått om Förintelsen och lågstadieskolor kan beställa ett ex per klass av Historien om Bodri. Precis som tidigare inkluderar projektet en lärarhandledning, som ska vara till hjälp då klasserna arbetar med böckerna. 

– Inkludering och social sammanhållning är avgörande framtidsfrågor för vårt samhälle. Utifrån vår ambition att som företag vara en positiv förändringskraft i samhället vill vi bidra till att Hédi Frieds historia kan spridas till Sverige unga, och vi hoppas att de samtal som uppstår utifrån den, kommer bidra till en ökad förståelse för sammanhållningens värde och intoleransens faror. Vi bär alla ett ansvar för att inte vänja oss vid orättvisor, säger Caroline Berg, styrelseordförande, Axel Johnson.

Om Historien om Bodri
Hédi älskar sin hund Bodri och sin bästa vän Marika. Bandi, Marikas hund, älskar hon också. De klättrar och springer, leker och lever i frihet i den lilla staden de bor i. En dag får de höra talas om en elak man, som har mycket makt, han bestämmer i sitt land och har börjat bestämma över fler länder. Han heter Adolf Hitler.

Om Frågor jag fått om Förintelsen
I över trettio år har Hédi Fried rest runt i svenska skolor för att tala om Förintelsen. Vittnesmålet om hur hennes familj deporterades från sin hemstad, och hur hennes föräldrar mördades i Auschwitz, har berört tusentals elever landet runt. Ofta är det i mötet med elevernas frågor som katastrofens omfattning blir som allra tydligast. Det är direkta, konkreta frågor som bottnar i en grundläggande känsla för humanism. Tillsammans hjälper de till att göra ett ofattbart skeende mer begripligt. Hédi Fried är en av få överlevande som finns kvar och kan berätta sanningen. I Frågor jag fått om Förintelsen besvarar hon ett urval av de frågor hon fått genom åren, frågor som nu för första gången samlas i en bok. Bara genom att fortsätta ställa de svåra frågorna kan vi undvika att upprepa historiens övergrepp. 

Om Hédi Fried
Hédi Friedföddes 1924 i staden Sighet och kom efter befrielse från koncentrationsläger i Auschwitz till Sverige. I över trettio år har hon, vid sidan av sitt yrke som psykolog, rest runt i svenska skolor för att tala om sina egna erfarenheter från Förintelsen. Hon är djupt engagerad i att arbeta för demokratiska värderingar och mot rasism. Hon utgår i detta arbete från sina egna erfarenheter från Förintelsen.

Stina Wirsén ​och Hédi Fried.
Foto: Viktor Gårdsäter