Intervju med Unionen

Vi Möter Jenny på Unionen. Sveriges största fackförbund med hela 686 000 medlemmar i ryggen.

Vad erbjuder ni för material? 

Hur arbetsmarknaden fungerar kan kännas krångligt, med ord som med- och motpart och kollektivavtal. Och vad sjutton är svenska modellen? Är inte det pappaledighet och tacofredag? Det är lätt att tro, men stämmer inte riktigt. Därför har vi tagit fram en broschyr, som riktar sig till gymnasieelever, som bland annat innehåller en ordlista med förklaringar till alltifrån anställningsavtal till övertidsersättning. Här finns också QR-koder till ett antal filmer om t.ex. vad som är skillnaden mellan fack och a-kassa. Dessa filmer kan eleverna själva upptäcka eller så kan ni titta på dem tillsammans i klassrummet för att sedan samtala kring ämnet. 
Avslutningsvis finns en QR-kod till vår serie ”Jakten på makten”, där en känd komiker är en något skeptisk och nyfiken ciceron. Tillsammans med honom lär sig tittarna allt om vad som är grejen med facket, vad som är skillnaden på fack och a-kassa och varför vi har så få strejker i Sverige. För är inte svenska fackförbund lite väl mesiga i jämförelse med de franska? Borde man inte stå på barrikaderna oftare? Denna serie vann nyligen silver i Sweden content awards

Varför är det viktigt att gymnasieelever lär sig om detta? 

I Sverige har vi klassiskt haft starka fackförbund, där vi är en del av den svenska modellen, som är en unik del av den svenska demokratin där vi tror på samtal snarare än strejk. Vårt sätt att bestämma saker på arbetsmarknaden skiljer sig från många andra länders, men har visat sig fungera väl för såväl företag som arbetstagare.  
Att få den här kunskapen är också bra för eleverna själva när de så småningom börjar sommar- eller extrajobba. Det ger dem mer råg i ryggen på arbetsmarknaden. Genom att få reda på mer om hur fackförbund fungerar vet de också vart de kan vända sig när de behöver råd, stöd eller någon att hålla i handen vid samtal med en chef. Det kanske till och med är några framtida förtroendevalda som sitter i ditt klassrum nu och som i framtiden kommer påverka svensk arbetsmarknad. 
Jenny Kölemo, Projektledare Unionen Student