Intervju med Samiskt Informationscentrum

Vi möter Anna Skielta, informatör på Samiskt Informationscentrum

Hej Anna! Vad är Samiskt Informationscentrum uppdrag?
Samiskt informationscentrum (SIC) är del inom myndigheten Sametinget med två informatörer som har i uppdrag att informera allmänheten om samer och samisk kultur. www.samer.se som drivs av SIC är vår huvudsakliga kanal för information. Där finns fakta och aktuella reportage om samer och det samiska samhället, allt från historia till hur vi, samer lever idag.

Varför har ni tagit fram materialet ”Fördomar och förklaringar"?Vi får många förfrågningar om samer och samisk kultur och ser att det saknas kunskap om urfolket samerna. Fördomar och stereotypa föreställningar om samer är många och för att motverka dem tog vi fram broschyren Fördomar och förklaringar. Vi hoppas att broschyren kan hjälpa till att reflektera över vad en fördom är, vad bygger den på och vilka fördomar bär vi på.


Hur är materialet upplagt?

Broschyren tar upp de 12 vanligaste fördomarna med förklaringar om samer och det samiska samhället och illustreras med en skämtsamma seriestrippar som ska väcka intresse. Som stöd till lärare finns en föreläsningsserie "Fatta Sápmi" med föreläsningar från Umeå universitet. Föreläsningarna finns på utbudet.


Finns det någon fråga som är extra viktigt att belysa i skolan när det gäller samernas situation anser ni?

Att samerna är erkända sedan 2011 som ett folk i Sveriges grundlag och som urfolk sedan 1977 och vad det innebär. Dessutom är det viktig att belysa hur samer lever idag, i ett nutida samhälle, att det t.e.x  går alldeles utmärkt arbeta som IT ingenjör och samtidigt leva samiskt med en stark samisk identitet. 

samer_n.jpg

Anna Skielta, Samiskt Informationscentrum