Intervju med Kungliga Musikaliska Akademien

Ulrika Lind Som är projektledare för Sjungande barn berättar för er om vikten av sång i skolan

Kan du berätta lite om er verksamhet? 

Sjungande barn startades av Kungl. Musikaliska Akademien med anledning av den stora oro som finns över att barn och unga sjunger allt mer sällan och vad det får för konsekvenser. Sången som tidigare var ett naturligt inslag i skolan har, trots dess väldokumenterade positiva effekter, under flera decennier förflyttats från läroplanens mitt. Det vill vi ändra på! 

Inom Sjungande barn arbetar vi tillsammans med barn, lärare och experter inom barnsång och logopedi med att utveckla en digital guide till sång i skolan för lågstadiet. Guiden ska bidra med kunskap om hur barnrösten fungerar, repertoar, övningar och verktyg som ska få den mest osäkra att känna sig trygg med sången och bli inspirerad att sjunga mer med sina elever.

Varför är det viktigt med sång?

Sång bidrar till flera positiva samhällseffekter, bland annat ökat välmående och minskat utanförskap. Akademiens forskningsprojekt Sånghälsa i skolan undersöker just nu om en daglig sångkvart kan stödja barns kognitiva och språkliga utveckling, skapa studiero och bidra till social sammanhållning. 

Vad erbjuder ni skolor för material?

I väntan på att vår digitala guide är klar har vi tagit fram en affisch med fem argument grundade i forskning som tydligt visar sångens betydelse för barn. Vi hoppas att affischens budskap kan starta givande samtal i lärarrummet eller med eleverna och nyfikenhet inför ett av människans äldsta och djupast rotade uttryck: sången!

Vilken är er målgrupp? 

Jag skulle säga grundskolläraren som tror att hen inte kan sjunga! Men alla lärare – även ämneslärare – har något att vinna på att undersöka sången i klassrummet. Vi räknar med fler sjungande mattelärare i framtiden!

Barnens röster om sång:

Nu har jag något att brista ut i när jag är glad eller ledsen, när inte orden räcker till – förut visste jag inte vad jag skulle göra, men nu har jag sången.

Julsånger är så lunga och fina. Jag får lite bra och sorgliga känslor.

Det är roligt att sjunga – och härligt att höra andras röster tillsammans!

Ulrika Lind, Projektledare Sjungande barn