Intervju med SCB, statistikmyndigheten

SCB vill berätta mer om Sverige. Och då var det naturligt för att göra ett utbildningshäfte speciellt för elever som läser SFI. Det säger Bengt Kopp, projektledare på SCB.

Hej Bengt!

Vad gör ni på Statistikmyndigheten?
– Vi på SCB har fått uppdraget från riksdag och regering att ta fram och sprida statistik om Sverige. Statistiken berättar om nutiden, dåtiden och framtiden och är till för alla som är intresserade av statistik eller som behöver statistik i sitt arbete, som till exempel lärare, SFI-elever, politiker, forskare och journalister.

Varför har ni gjort det här SFI-projektet och häftet ”Sverige i siffror”?
Det är viktigt att alla, inte minst den som är ny i Sverige får veta mer om det samhälle vi bor i och hur SCB tar fram statistiken. Därför tyckte vi att ett utbildningshäfte speciellt för SFI var ett bra sätt att berätta om Sverige och vårt arbete. Varje år svarar 700 000 personer på frågor från SCB, oavsett om personerna är svenska medborgare eller inte. Svaren blir sedan statistik, och ju fler som svarar på frågorna ju bättre blir vår statistik, vilket kommer alla till del, berättar Bengt.

Statistiken kan användas på många sätt; av beslutsfattare inför beslut om framtiden eller läraren i sin SFI-undervisning.

Kan du berätta lite mer om innehållet i SFI-häftet?
– Utbildningshäftet vänder sig till elever som läser SFI. I häftet får eleverna veta mer om Sverige med hjälp av statistik och siffror. Det är indelat i fyra avsnitt med olika fokus, till exempel på samhällets ekonomi, utbildning och arbete, och befolkningen. Till varje avsnitt finns också övningar som läsförståelse, diskussionsfrågor, ordkunskap och grammatik.

– De tidigare upplagorna av ”Sverige i siffor – Snabba och enkla fakta med övningar” har blivit mycket uppskattat av SFI-lärare. Sedan i höstas har 20 000 häften beställts. Nu har vi uppdaterat och tryckt en tredje upplaga, konstaterar Bengt

 

Bengt Kopp, Redaktör Kommunikationsavdelningen