Intervju med Noaks Ark

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförda infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra den sociala utsattheten.

Hej Sophie!

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?

Noaks Ark arbetar främst med att förebygga hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi strävar efter ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående genom exempelvis stödverksamhet i våra föreningar. En stor del av organisationens arbete syftar till öka medvetenheten om hiv och uppmana till att testa sig för att få en tidig diagnos och därmed få behandling. Behandlad hiv smittar inte och det vill vi göra alla medvetna om i samhället. 

Hur är ert material upplagt?

Genom att lärare får tillgång till ett bra och pedagogiskt material kan de få stöd i att undervisa i sexuell hälsa, med hiv som utgångspunkt. Materialet är lätt tillgängligt genom sina korta men informativa texter och grafiska utformning, som har ett ungdomligt tilltal. Genom att använda materialet som diskussionsunderlag blir foldern lätt att integrera i undervisningen. Det lilla formatet på foldern gör det enkelt för eleven att stoppa i fickan och läsa vidare vid ett senare tillfälle. Materialet kan bidra till att unga personer blir mer medvetna om risker kopplat till sexuell hälsa och hiv. Vi hoppas att konsekvensen blir att unga personer tar mer medvetna beslut vid sexuella kontakter. PÅ Noaks Arks hemsida går det att ladda ner information både i skrift och ljudfiler på 13 språk. Det går även att få mer kunskap om hiv på 12 språk på Noaks Ark Direkt genom att ringa 020-78 44 40. 

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

Unga personer är en väldigt viktig målgrupp för oss.   
En stor del av Noaks Ark arbete fokuserar på hiv-prevention, men även på att minska risken att överföra andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner och där spelar skolan en mycket viktig roll. Med Noaks Arks hjälp kan lärare säkerställa att elever tidigt får kunskap om och utvecklar förståelse för vikten av en bra sexuell hälsa. 
Intervjuad är Sophie Lönn, kanslichef & kommunikationschef