Intervju med IF

Ulf Bäckman, Redaktör för Framtidens Risker, IF berättar om "Framtidens risker".

Så påverkas vi av framtidens risker

Vetenskapliga upptäckter och nya produkter har revolutionerat våra liv. Och förändringen fortsätter - i halsbrytande tempo. Men de långsiktiga följderna för vår hälsa och för miljön är i stort sett okända.
Om farorna och fördelarna med den tekniska utvecklingen handlar försäkringsbolaget Ifs årsskrift ”Framtidens risker”.

– Hur vi påverkas av explosionsartade vetenskapliga utvecklingen är en av de viktigaste framtidsfrågorna, säger Ulf Bäckman, redaktör för ”Framtidens risker”.

– Vi kommer i kontakt med 30 000 kemikalier varje dag, i allt från jeansen till mobiltelefonen. Men framtidseffekterna av de nya ämnena har nästan inte studerats alls.

– Den nästan magiska nanotekniken ger nya möjligheter att bota cancer och andra mycket stora fördelar – men ingen vet exakt vilka risker den medför.

– Världen är nästan totalt IT-beroende. Vad händer om ett terrordåd släcker internet?

– Frågan om hur vi ska hantera framtidens risker måste diskuteras nu, i politiken, i privatlivet och inte minst i klassrummet.

Ifs årsskrift är flerfaldigt prisbelönad. Bland annat vann den Guldbladet 2010.
Vår förhoppning är att studiematerialet och filmen fungerar som ett bra verktyg för att öka förståelsen och kunskapen om Östersjöns utsatta situation samt ger eleverna inspiration att jobba för en positiv utveckling av Östersjöns miljö.

 

logo.if.png

Ulf Bäckman, Försäkringsbolaget IF