Intervju med Sveriges Radio

Intervju med Maria Lekteus, kommunikationspartner Sveriges Radio.

Hej Maria!

Kan ni utveckla varför ni tycker att det här är en viktig målgrupp för er att nå ut till?
Sveriges Radio har ett brett utbud för många olika målgrupper – däribland nyanlända. Vi gör bland annat nyheter på fem olika invandrarspråk och vi har också ett nyhetsprogram på lätt svenska för alla som är nya i Sverige. Men det räcker inte att producera innehållet – vi har också ett uppdrag att nå ut med det till våra målgrupper. Det är ingen självklarhet att människor som är nya i Sverige känner till vare sig Sveriges Radio eller public service-begreppet. Många kommer från länder som saknar fria, oberoende medier. Därför har vi tagit fram ett studiematerial för SFI-elever om hur Sveriges Radio och public service fungerar.

Vad kan man läsa om i Så funkar Sveriges Radio och public service?
Att fria medier är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Yttrandefriheten är stor här men det finns också många lagar och regler som medier och journalister måste ta hänsyn till. Dessa kan man läsa om i vårt studiematerial, och för den som föredrar mer konkreta exempel finns det t.ex. ett avsnitt om hur en nyhetsjournalist på Sveriges Radio jobbar och ett annat där man lär sig att se skillnad på fakta och citat i en nyhetsartikel. Eftersom vi är ett radiobolag med ljudet i fokus finns det självklart också hörövningar kopplade till studiematerialet.

I skriften nämner ni Radio Sweden på lätt svenska, vad är det för program?
”Radio Sweden på lätt svenska” är vårt nyhetsprogram för alla som är nya i Sverige. Språket är enklare än det som används i Sveriges Radios vanliga nyhetsinslag, och dessutom ger programmet mer bakgrund till det som hänt. Nyhetsurvalet är också gjort för att vara relevant för de som är nya i Sverige. Den som vill lyssna på programmet hittar ett nytt avsnitt varje vardag kl 16 i appen Sveriges Radio Play, och man också kan läsa nyhetstexterna på programmets webbsida.

Maria Lekteus, kommunikationspartner Sveriges Radio.