Intervju med Säkerhetspolisen

Vi möter Susanne Nyman Kommunikationsstrateg på Säkerhetspolisen.

Hej Susanne!

Hur kan lärare och elever använda Säkerhetspolisens årsbok?
Varför är det Säkerhetspolisen och inte Polisen som har ansvaret för att hindra spionage? Det är en typisk fråga som Säkerhetspolisen får. Årsboken ska ge svar på sådana frågor och mycket mer. Boken beskriver Säkerhetspolisens uppdrag att skydda den svenska demokratin.  Den vänder sig till den intresserade allmänheten och är inte specifikt skapad som skolmaterial. Just därför tänker vi att den är intressant för lärare och elever. I ämnet svenska kan elever och lärare diskutera tilltal, språklig abstraktionsnivå och ordval. I samhällskunskap fungerar årsboken som faktamaterial. Årsboken beskriver också vikten av att samarbeta över nationsgränser. Pedagoger som undervisar i medieämnen eller grafisk kommunikation kan studera helhetsintrycket, bildval och grafik. Att producera faktaböcker åt myndigheter och organisationer är ett vanligt uppdrag för den som vill arbete på en byrå. Här har de ett exempel på hur resultatet kan bli.

Hur kan man som lärare hitta mer material om Säkerhetspolisen?
Riktigt aktuella händelser som berör våra områden går att följa på Säkerhetspolisens hemsida. Den som läser noga i både årsboken och på webben upptäcker hur många olika yrkesgrupper som arbetar på myndigheten. Samhällsvetare, kommunikatörer, psykologer, poliser och jurister är några av dem. Den som vill följa oss nära hittar oss också på twitter.
 

Vad är materialets styrka?
Vi hoppas att materialet ska kunna komplettera den vanliga kurslitteraturen och ge kunskap som är bra att ha för en medborgare i Sverige, oavsett ålder. Vi lyfter fram hur viktigt det är att skydda vår demokrati från de hot som finns, med aktuella exempel och skeenden.


säkerhetspolisen.png

 

Lärarröster om materialet:

"Man får en bra inblick i vad och hur säkerhetspolisen arbetar med. "

"Jag och eleverna har lärt oss mer om SÄPOs arbete."

Susanne Nyman, Säkerhetspolisen