Intervju med Libresse

Vi möter Oda Mustorp som berättar om Libresse satsning för unga och den nya startpaketet för unga.

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?

Libresse är ett varumärke från Essity. Essity är ett ledande hygien- och hälsobolag. Vi arbetar för att öka människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Under varumärket Libresse producerar vi intimprodukter som bindor, trosskydd, menstrosor osv. Libresse är ett ledande varumärke i Norden och vi är experter på underlivet och mensen. Genom vår kommunikation och vårt arbete vill vi bryta de tabun som finns i samhället kring livmodern, mensen och underlivet, och utbilda och informera alla om de här ämnena. Vi vill vara ett stöd för alla som har mens: från den första gången till den sista. Framför allt vill vi hjälpa alla unga att få svar på sina frågor om mens och pubertet.

Hur är ert material upplagt?

Materialet är specialutvecklat för att hjälpa alla som är i början av puberteten och som precis har fått, eller snart får, sin första mens. Det är ett startpaket som innehåller en informationsbroschyr, två dagbindor med vingar, en nattbinda med vingar och två regular-trosskydd. Vi hoppas att det här materialet kan hjälpa och stötta unga människor under den första delen av puberteten så att de får mer kunskap om mens, om de fyra faserna i menscykeln och vilka olika produkter man kan använda.

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

Vi menar att det är viktigt att rikta den här kommunikationen till skolor och lärare, eftersom startpaketet kan fungera som ett stöd i undervisningen om ämnen som pubertet och mens. Innehållet i paketet kan delas ut så att eleverna själva kan utforska produkterna. Eleverna kan också ta med sig paketen hem för att ta till sig informationen i lugn och ro, och använda produkterna eller spara dem så att de finns tillhands när den första mensen kommer. Vi hoppas och tror att materialet underlättar för lärare som undervisar om de här ämnena.

Oda Mustorp - Brand Manager Libresse Region Norden