Kostnadsfria seminarier

Här ser du aktuella kostnadsfria seminarier, konferenser, workshops, skolprojekt och utbildningsdagar för skolpersonal. Evenemangen arrangeras av de myndigheter, organisationer och företag som medverkar på utbudet.se. De är helt kostnadsfria för dig som är pedagog. Läs mer genom att klicka på respektive evenemang nedan.
Betaniastiftelsen: Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten

Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten

Betaniastiftelsen: Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten

Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten

E-kampen: informationsmöte Hur funkar E-kampen?

Kom med på digital informations- och frågeträff om hur man genomför E-kampen. Träffen vänder sig till dig som är nyfiken på konceptet och vill se hur det funkar.

E-kampen: informationsmöte Hur funkar E-kampen?

Kom med på digital informations- och frågeträff om hur man genomför E-kampen. Träffen vänder sig till dig som är nyfiken på konceptet och vill se hur det funkar.

Ett gränslöst projekt - Läkare utan gränser

Ett gränslöst skolprojekt riktar sig till gymnasieskolor och syftar till att uppmuntra gymnasieelevers engagemang i humanitära frågor. Vill er skola delta i vårt projekt för gymnasieskolor?

Ett gränslöst projekt - Läkare utan gränser

Ett gränslöst skolprojekt riktar sig till gymnasieskolor och syftar till att uppmuntra gymnasieelevers engagemang i humanitära frågor. Vill er skola delta i vårt projekt för gymnasieskolor?

MUCF: Utbildningspaketet Rätt att veta!

Kostnadsfria webbutbildningar och seminarier

MUCF: Utbildningspaketet Rätt att veta!

Kostnadsfria webbutbildningar och seminarier

MUCF: Webbutbildning Öppna skolan

Öppna skolan är en utbildning normer, inkludering, och hbtqi-perspektivet som riktar sig till såväl skolpersonal som beslutsfattare.

MUCF: Webbutbildning Öppna skolan

Öppna skolan är en utbildning normer, inkludering, och hbtqi-perspektivet som riktar sig till såväl skolpersonal som beslutsfattare.

Riksbankens föreläsningar för gymnasieskolor och komvux

Vill du veta mera om Riksbankens organisation, sedlar och mynt eller penningpolitik i praktiken/penningpolitik med inflationsmål eller Riksbankens arbete med finansiell stabilitet? Boka in dig och din gymnasieklass på en föreläsning!

Riksbankens föreläsningar för gymnasieskolor och komvux

Vill du veta mera om Riksbankens organisation, sedlar och mynt eller penningpolitik i praktiken/penningpolitik med inflationsmål eller Riksbankens arbete med finansiell stabilitet? Boka in dig och din gymnasieklass på en föreläsning!

Riksbankens roll i samhällsekonomin - digitalt lärarseminarium

Sveriges riksbanks kostnadsfria utbildningsdag på distans om Riksbankens roll i samhällsekonomin. För gymnasielärare i samhällskunskap eller ekonomi.

Riksbankens roll i samhällsekonomin - digitalt lärarseminarium

Sveriges riksbanks kostnadsfria utbildningsdag på distans om Riksbankens roll i samhällsekonomin. För gymnasielärare i samhällskunskap eller ekonomi.

Studiebesök på Kommerskollegium?

Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svaren hittar du i Kommerskollegiums skolmaterial, men möjligheten finns även att diskutera frågorna vid ett studiebesök.

Studiebesök på Kommerskollegium?

Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svaren hittar du i Kommerskollegiums skolmaterial, men möjligheten finns även att diskutera frågorna vid ett studiebesök.

Svensk Betong Webbutbildning: Klimatförbättrad betong

Branschorganisationen Svensk Betong har tagit fram en webbaserad utbildning som är kostnadsfri och öppen för alla.

Svensk Betong Webbutbildning: Klimatförbättrad betong

Branschorganisationen Svensk Betong har tagit fram en webbaserad utbildning som är kostnadsfri och öppen för alla.

Unga Forskare - Cybersäkerhet på schemat tillsammans med en IT-expert

Vill du boka en kostnadsfri föreläsning om cybersäkerhet med en IT-expert i ditt klassrum? Initiativet Cybersecurity Academy erbjuder kostnadsfria föreläsningar för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet om cybersäkerhet.

Unga Forskare - Cybersäkerhet på schemat tillsammans med en IT-expert

Vill du boka en kostnadsfri föreläsning om cybersäkerhet med en IT-expert i ditt klassrum? Initiativet Cybersecurity Academy erbjuder kostnadsfria föreläsningar för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet om cybersäkerhet.