Kostnadsfria seminarier

Här ser du aktuella kostnadsfria seminarier, konferenser, workshops, skolprojekt och utbildningsdagar för skolpersonal. Evenemangen arrangeras av de myndigheter, organisationer och företag som medverkar på utbudet.se. De är helt kostnadsfria för dig som är pedagog. Läs mer genom att klicka på respektive evenemang nedan.
MUCF: Webbutbildningar - Rätt att veta!

En utbildning för dig som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra.

Studiebesök på Kommerskollegium?

Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svaren hittar du i Kommerskollegiums skolmaterial, men möjligheten finns även att diskutera frågorna vid ett studiebesök.

Riksbankens digitala föreläsningar för gymnasieskolor och komvux

Vill du veta mera om Riksbankens organisation, sedlar och mynt eller penningpolitik i praktiken/penningpolitik med inflationsmål eller Riksbankens arbete med finansiell stabilitet? Boka in dig och din klass på en digital föreläsning idag!

Unga Forskare - Cybersäkerhet på schemat tillsammans med en IT-expert

Vill du boka en kostnadsfri föreläsning om cybersäkerhet med en IT-expert i ditt klassrum? Initiativet #290CyberSecurity erbjuder kostnadsfria föreläsningar för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet om cybersäkerhet.

Ett gränslöst projekt - Läkare utan gränser

Ett gränslöst skolprojekt riktar sig till gymnasieskolor och syftar till att uppmuntra gymnasieelevers engagemang i humanitära frågor. Vill er skola delta i vårt projekt för gymnasieskolor?

Facket i skolan - LO informerar i skolorna om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet

LO erbjuder genom sin regionala verksamhet gymnasieskolor över hela Sverige gratis skolinformation om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Svensk Betong Webbutbildning: Klimatförbättrad betong

Branschorganisationen Svensk Betong har tagit fram en webbaserad utbildning som är kostnadsfri och öppen för alla.

Riksbankens roll i samhällsekonomin - digital utbildningseftermiddag

Sveriges riksbank anordnar en kostnadsfri lärardag digitalt under en eftermiddag den 6 december. Under denna eftermiddag får du som är gymnasielärare i ekonomi och/eller samhällskunskap möjlighet att uppdatera dina kunskaper om samhällsekonomi och få en djupare inblick i Riksbankens arbete. Avslutningsvis kommer du även få en unik möjlighet till att ställa frågor- samt lyssna till riksbankschef Stefan Ingves