Våra avsändare

Vi som satsar på morgondagens vuxna

Här hittar du alla myndigheter, organisationer och företag som satsar på morgondagens vuxna - våra avsändare som just nu distribuerar sina lektionsmaterial genom oss för att Sveriges alla lärare och elever ska kunna få ta del av verkligheten utanför skolan. Klicka på respektive avsändare för att komma vidare till deras material och informationssida.
 
Arena Skolinformation
Brödinstitutet
Byggbranschens yrkesnämnd
Byggnads
Cancerfonden
CSN, Centrala Studiestödsnämnden
Emax Ekonomiska Förening
Emmaus Stockholm
Energiföretagen Sverige
Enskilda Högskolan Stockholm
Europeiska Migrationsnätverket (EMN), Migrationsverket
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
FMV
Fondbolagens Förening
Fria Bröd AB
Föreningen Sveriges Vägingenjörer
GBR Service AB
Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet (Humanistiska fakulteten)
Handelsbanken
Handelshögskolan Umeå universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet
Högskolan  Väst
Högskolan i Halmstad
IF Metall
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Kilroy Sweden AB C/O Kilroy International A/S
Kommerskollegium
Konstfack
Kultur & kvalitet
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Kungl. Vetenskapsakademien
Lantmännens Forskningsstiftelse
LO
Lowell
Läkare Utan Gränser
Marine Stewardship Council
Mercedes-Benz Sverige
ME-skolan AB
Moderata Ungdomsförbundet
Mur & putsföretagen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Målerifakta AB, Måleribranschens Yrkesnämnd
Mälardalens universitet
Palestinagrupperna i Sverige
Polisen
Polismuseet
Polismyndigheten
Prostatacancerförbundet
PVF Yrke & Utbildning
Riksförbundet Noaks Ark
RLS-Förbundet
Samiskt Informationscentrum / Sametinget
Sandvik AB
SMHI
SOFÄ
Sparklubben Media AB
Stora Enso Skog AB
Svensk Betong Service AB
Svensk Fågel
Svensk Travsport AB
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Svenska Turistföreningen
Svenskt Aluminium
Svenskt Friluftsliv
Sveriges 3R-center, Jordbruksverket
Sveriges Bergmaterialindustri - SBMI
Sveriges Radio
Sveriges riksbank
Sverok
Systembolaget AB
Trafikförsäkringsföreningen
Trygg-Hansa
Trä- och Möbelföretagen (TMF)
TYA
Unga Forskare
Unionen
Visita
Volkswagen Group Sverige
VVS-branschens yrkesnämnd
Xenter Yrkeshögskola
Åbo Akademi University
Åklagarmyndigheten
Topplistan