Våra avsändare

Vi som satsar på morgondagens vuxna

Här hittar du alla myndigheter, organisationer och företag som satsar på morgondagens vuxna - våra avsändare som just nu distribuerar sina lektionsmaterial genom oss för att Sveriges alla lärare och elever ska kunna få ta del av verkligheten utanför skolan. Klicka på respektive avsändare för att komma vidare till deras material och informationssida.
 
Arena Skolinformation
Betaniastiftelsen
Boliden Group
Brödinstitutet
Byggbranschens yrkesnämnd
Byggnads
Cancerfonden
E-kampen
Energiföretagen Sverige
Europeiska Migrationsnätverket (EMN), Migrationsverket
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
FMV
Fondbolagens Förening
Fria Bröd AB
Föreningen Sveriges Vägingenjörer
GBR Service AB
Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm
Göteborgs universitet (Humanistiska fakulteten)
Handelsbanken Skog och lantbruk
Högskolan i Halmstad
IF Metall
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Karolinska Institutet
Kilroy Sweden AB C/O Kilroy International A/S
Kommerskollegium
Linköpings Universitet
LO
Lowell
Läkare Utan Gränser
Mercedes-Benz Sverige
ME-skolan AB
Mur & putsföretagen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Målerifakta AB, Måleribranschens Yrkesnämnd
Mälardalens universitet
Polismyndigheten
Posithiva Gruppen
Prostatacancerförbundet
PVF Yrke & Utbildning
Riksförbundet Noaks Ark
RLS-Förbundet
Rymdstyrelsen
Samiskt Informationscentrum / Sametinget
Sandvik AB
Sjöräddningssällskapet
Skolforskningsinstitutet
SOFÄ
Sparklubben Media AB
Svensk Betong Service AB
Svensk Fågel
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Svenska Rovdjursföreningen
Svenskt Aluminium
Sveriges 3R-center, Jordbruksverket
Sveriges Bergmaterialindustri - SBMI
Trafikförsäkringsföreningen
Trygg-Hansa
Trä- och Möbelföretagen (TMF)
TYA
Unga Forskare
Unionen
Visita
Volkswagen Group Sverige
VVS-branschens yrkesnämnd
Xenter Yrkeshögskola
Åbo Akademi University
Åklagarmyndigheten
Topplistan