Byggnads

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare och omfattar yrkesgrupper som snickare, plåtslagare, betongarbetare, murare, anläggningsdykare, VVS montörer, byggstädare m.fl. Byggnads medlemmar ska kunna arbeta i en godkänd arbetsmiljö och ha en bra löneutveckling. Medlemmarna garanteras juridiskt stöd om det skulle behövas. Det kan gälla försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, rehabilitering och arbetslöshet. Byggnads engagerar sig inom många olika områden. Vi vill ha en rättvis fördelning av samhällets olika resurser. Vi vill främja mångfald på arbetsplatserna och i samhället. Det behövs fler kvinnor och invandrare på byggena i Sverige. Vi har även en hel del internationella projekt där vi hjälper till med utbildning och facklig verksamhet.

Vill du att vi besöker dig och berättar mer om vårt material och jämställdhetsarbete så kan du kontakta oss via vår hemsida stoppamachokulturen.nu.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Byggnads förklarar lärling

Lärling är du som gått klart en yrkesutbildning på gymnasiet, en vuxenutbildning eller en arbetsmarknadsutbildning. För att bli färdigutbildad behöver du praktisera dina kunskaper. Det gör du när du arbetar som lärling. Du kan också göra hela din yrkesutbildning på ett företag. Du kallas då traditionell lärling eller företagslärling.


Intervju Byggnads

Vi möter Per Jansson, ombudsman, Byggnads som bland annat berättar om boken "Hårds män och mjuka kvinnor" och hur den kan användas i klassen och ute på skolorna.

Hej Per!

Hur kan materialet ”Hårda män & mjuka kvinnor” användas i skolan?
Boken Hårda män & mjuka kvinnor är en bok som sätter prov på normer, fördomar och får dig att börja tänka kring dessa frågor. Boken används bäst som ett arbetsmaterial där eleverna läser igenom boken och sen diskuterar kring ämnet och pratar om hur det är i klassen eller i skolan. 


Byggcheferna/Byggnads hade påbörjat arbetet om att ändra på machokulturen inom byggbranschen innan internetkampanjen #Metoo. Hur har detta påverkat ert projekt?Att sexuella trakasserier och övergrepp är ett så stort arbetsmiljöproblem var en av orsakerna till att Byggnads tillsammans med Byggcheferna startade kampanjen ”Stoppa machokulturen” redan 2015. Vi vill ha en byggbransch där alla behandlas rättvist. Vi vill ha en schysst och jämställd arbetsmiljö, där alla är lika välkomna. Oavsett kön, hudfärg, ursprung eller sexuell läggning.

Ett av våra viktigaste fackliga uppdrag är att alla ska känna sig trygga och inte utsätts för kränkningar på sin arbetsplats, vare sig det är på ett bygge eller i ett fackligt uppdrag. Vi vill att öppenhet och vänlighet ska prägla våra byggen. Vi vill att alla ska ha samma möjligheter att utvecklas och trivas. Vi vill att byggbranschen ska vara ett lockande, spännande och givande val i yrkeslivet.

Internetkampanjen #Metoo har gjort att vårt arbete belys ännu mer och det visar på att de problem vi har i byggbranschen finns i många andra branscher. Det är ett samhällsproblem som vi måste ta tag i och göra något åt. Det är en lång väg kvar men det positiva är att vi har lösningen i egna händer. Det är vi själva, tillsammans, som väljer vad vi vill stå för.

Ett tips om vad en enskild elev eller en klass kan göra för att ändra på attityderna om könsrollerna?Prata om frågorna, samtalslådan som vi tagit fram handlar just om att prata om frågorna, vi har tagit fram samtalslådan som ett spel i vad som är okej att säga och vad som inte är okej att säga. Det är ett lätt sätt att förändra attityder, normer och vi pratar till och om varandra i en grupp. Trakasserier för kön, hudfärg, ursprung eller sexuell läggning finns överallt och det är bara du själv som kan vara med och förändra attityderna. Det är inte hela lösningen på problemet men det är en bit på väg.