Xenter Yrkeshögskola

Xenter Yrkeshögskola i Tumba har nio YH-utbildningar som startar till hösten 2023. Utbildningslängden varierar och YH-utbildningarna på Xenter är mellan ett till två och ett halvt år långa. Xenters yrkeshögskoleutbildningar är alla avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. 

Kärnan i framgången med yrkeshögskolan är att förena teori med praktik. På våra YH-utbildningar består cirka en tredjedel av utbildningstiden av praktik (LIA, lärande i arbete). Det innebär att du får en hel del erfarenhet och direktkontakter med din bransch redan under utbildningstiden. 
Xenter fungerar alltså inte bara som en YH-utbildare utan också som dörröppnare – entrén till ditt nya yrke.