Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Installatörer ser till att grundfunktioner som rent vatten, el, värme, kyla, ventilation, larm och fiber fungerar i vårt moderna samhälle.

Det är Sveriges installatörer som gör klimatomställningen möjlig. Rent vatten, ljus, frisk luft, värme och kyla. Det är viktiga byggstenar i vårt moderna samhälle och förutsättningar som många tar för givet. Sverige står nu inför en klimatomställning där smarta installationer har en nyckelroll att spela för att du och jag ska kunna fortsätta leva våra liv som idag – även i framtiden.

Hos Installatörsföretagen samlas installationsbranschens företag som steg för steg gör världen mer klimatsmart genom elektrifiering, energieffektivisering och hållbara installationer. Det är våra medlemmar som gör det möjligt för Sverige att nå klimatmålen.

Vi är Installatörsföretagen och vårt uppdrag är brett. Vi stöttar våra medlemsföretag i deras vardag, samtidigt som vi företräder branschen i debatten och arbetar för att trygga framtidens arbetskraft. När installatörerna ska starta, driva eller utveckla sina företag, då står vi vid deras sida och hjälper dem att bli bättre arbetsgivare och mer framgångsrika som företagare.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett modernt, klimatsmart och hållbart Sverige. Det är vi som gör det möjligt. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivar-organisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.