Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Anhörigas Riksförbund är en politiskt och religiöst obunden intresseorganisation som verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa sina närstående. Samtidigt vill vi säkerställa att de anhöriga själva har möjlighet att leva ett gott liv. Samhället får inte profitera på människors kärlek, ansvarskänslor och välvilja. Anhörigas Riksförbund övergripande mål är att:

· stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.

· verka för att medlemsföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet.

· påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.

· genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete.

· vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling inom anhörigvårdares område nationellt och internationellt.

Läs mer här: https://anhorigasriksforbund.se/

Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.