CSN, Centrala Studiestödsnämnden

Vi gör studier möjligt

Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en
person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.

Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Allas våra pengar - undervisningsmaterial

Syftet med detta faktamaterial är att öka gymnasieelevers kunskap om välfärdssamhället och välfärdssystemen, individens rättigheter och ansvar samt vikten av att utbetalningar är korrekta. Genom att utgå från ett ersätt-ningssystem som berör eleverna – studiebidraget – hoppas vi kunna öka kunskaperna om hur våra välfärdssystem har växt fram, hur de fungerar och vad som krävs för att de ska fungera effektivt.

Så fungerar studiebidraget för dig i gymnasiet-1

När du läser på heltid på gymnasiet och har fyllt 16 år så kan du få studiebidrag från CSN. I den här filmen berättar vi mer om studiebidraget – och andra bidrag du kan få från CSN.