CSN, Centrala Studiestödsnämnden

Vi gör studier möjligt

Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en
person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.

Tryckt material för beställning