Stora Enso Skog AB

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har ca 22 000 medarbetare i över 35 länder.

Stora Enso Skog AB är den del av koncernen och har till uppgift att förse Stora Ensos svenska enheter med den virkesråvara och biobränsle de behöver för sin produktion. Stora Enso Skog bedriver uthålligt skogsbruk på uppdrag av små och stora skogsägare.

Tryckt material för beställning