LO

LOs roll är att bevaka arbetstagarnas intressen och jobba för att skapa bättre villkor, trygghet och jämlikhet på jobbet.

LO är organiserat i 10 regionala distrikt och ett antal lokala LO-fack i kommunerna. Deras uppgift är att organisera den fackliga och politiska samverkan, driva arbetsmarknadspolitiska frågor samt att arbeta med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå. 


Tryckt material för beställning