LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 890 000 medlemmer er organisert i 23 fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 40 000. Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd.