LO

LOs roll är att bevaka arbetstagarnas intressen och jobba för att skapa bättre villkor, trygghet och jämlikhet på jobbet.  


Tryckt material för beställning