Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi tryggar fastighetsbranschens framtida kompetens. Rätt kompetens bidrar till hållbar samhällsbyggnad och en attraktiv bransch där människor vill arbeta och göra karriär.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd företräder fastighetsbranschen i kontakterna med departement, skolmyndigheter och andra samhällsorgan. Vi arbetar för fastighetsutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Det gör vi genom att ha kontakt och samarbete med skolor, universitet och andra utbildningsanordnare som ger utbildning mot branschens yrken. 

Vi genomför informations- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot ungdomar, studie- och yrkesvägledare, myndigheter och medarbetare inom branschen. Inte minst genom vår hemsida jobba-i-fastighetsbranschen.se där vi bland annat presenterar utvalda yrkesroller inom fastighetsbranschen, listar utbildningsanordnare och informerar om fastighetsbranschen.  Vi initierar också undersökningar för att ta reda på det framtida kompetensbehovet inom fastighetsbranschen.