Jämställdhetsmyndigheten

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma både samhället och sina egna liv. Jämställdhetsarbete handlar bland annat om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken så att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Låt inte tystnaden tala

Pratar någon av dina kompisar om att byta till sig eller köpa sex – våga säg ifrån. Genom att du tydligt tar avstånd, hjälper du andra runtomkring dig att också våga göra det.


Intervju med Jämställdhetsmyndigheten

Sofie, Kindahl, utredare Jämställdhetsmyndigheten berättar om myndigheten och deras verksamhet

 

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?

 

Jämställdhetsmyndigheten ger bland annat kunskap och stöd till yrkesverksamma för att förebygga mäns våld och främja arbetet med jämställdhet. Myndigheten har även i uppdrag att samordna arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige. Under 2023 lanserade myndigheten satsningen Låt inte tystnaden tala som syftar till att främja samtycke och förebygga att unga utnyttjas sexuellt mot betalning. 

 

Hur är ert material upplagt?

 

Låt inte tystnaden tala består både av en kampanj med information riktad till unga i högstadie- och gymnasieåldern - och ett material som ger kunskap och metodstöd till yrkesverksamma. Materialet innehåller ett färdigt lektionsupplägg för att prata om sexuell exploatering och samtycke med unga. Materialet bygger på ett så kallat åskådarperspektiv och vill stärka unga i att våga och kunna säga ifrån mot kompisar som pratar om att utnyttja andra sexuellt. Till dig som yrkesverksam finns även kunskapsbroschyrer och en kort film på sju minuter som berättar hur materialet kan användas. 

 

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

 

Skolan spelar en viktig roll i att förebygga våld och sexuell exploatering då det är en arena som når alla unga. Det ligger även i skolans uppdrag att främja jämställhet och motverka stereotypa könsroller. Jämställdhetsmyndighetens material är tänkt att vara ett stöd i skolans arbete med området sexualitet, samtycke och relationer. 

 

 

 

 

 

Sofie Kindahl utredare Jämställdhetsmyndigheten