Läs våra intervjuer


Här hittar du intervjuer med de myndigheter, organisationer och företag som distribuerar sina kostnadsfria informationsmaterial till skolan genom oss.

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. (Lgr11, Skolans värdegrund och uppgifter, Kunskaper och lärande)

Intervju Arena Skolinformation

Vi möter Staffan Kahn, projektledare Arena Skolinformation som berättar om deras olika skolmaterial om arbetslivet som blivit en stor succé bland både elever och lärare.

Intervju Arena Skolinformation

Vi möter Staffan Kahn, projektledare Arena Skolinformation som berättar om deras olika skolmaterial om arbetslivet som blivit en stor succé bland både elever och lärare.

Intervju Baltic Sea 2020

Intervju med Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020 som berättar om studiematerialet som följer utmaningar i Östersjön under tolv år.

Intervju Baltic Sea 2020

Intervju med Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020 som berättar om studiematerialet som följer utmaningar i Östersjön under tolv år.

Intervju Boliden Group

Vi möter Marcela Sylvander, Director Group Communications Boliden Group som berättar om vad Boliden gör, om deras skrift "Metals for modern life" samt varför det är viktig för de att samarbeta med skolor och universitet.

Intervju Boliden Group

Vi möter Marcela Sylvander, Director Group Communications Boliden Group som berättar om vad Boliden gör, om deras skrift "Metals for modern life" samt varför det är viktig för de att samarbeta med skolor och universitet.

Intervju med Cancerfonden

Vi har pratat med Helena Torsler Andersson om deras SFI-projekt och Cancerfondens verksamhet och syfte.

Intervju med Cancerfonden

Vi har pratat med Helena Torsler Andersson om deras SFI-projekt och Cancerfondens verksamhet och syfte.

Intervju med CSN

CSN gör studier möjligt. Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.

Intervju med CSN

CSN gör studier möjligt. Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.

Intervju med Energiföretagen

Elin Fellers som är projektledare på Energiföretagen berättar om deras projekt för språkutveckling inom energibranschen.

Intervju med Energiföretagen

Elin Fellers som är projektledare på Energiföretagen berättar om deras projekt för språkutveckling inom energibranschen.

Intervju med Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

Vi möter Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté som berättar om deras skolmaterial och vad de anser är viktigast att arbeta med i skolan kring detta tema som t.ex. digital upphovsrätt.

Intervju med Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

Vi möter Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté som berättar om deras skolmaterial och vad de anser är viktigast att arbeta med i skolan kring detta tema som t.ex. digital upphovsrätt.

Intervju med Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi möter Michelle Bornestad, kommunikatör och pressansvarig, Forte som berättar om myndigheten och magasinet Forte.

Intervju med Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi möter Michelle Bornestad, kommunikatör och pressansvarig, Forte som berättar om myndigheten och magasinet Forte.

Intervju med HSB

Sveriges ledande boendeaktör HSB utvecklar och förvaltar boende för över en miljon människor och många fler har bott med oss sedan vi grundades 1923.

Intervju med HSB

Sveriges ledande boendeaktör HSB utvecklar och förvaltar boende för över en miljon människor och många fler har bott med oss sedan vi grundades 1923.

Intervju med Hyresgästföreningen

Vi möter Marie Linder, förbundsordförande hos Hyresgästföreningen som berättar om deras skolmaterial för gymnasiet "Bostäder, hyror och historia" om bostadsmarknaden och att flytta hemifrån.

Intervju med Hyresgästföreningen

Vi möter Marie Linder, förbundsordförande hos Hyresgästföreningen som berättar om deras skolmaterial för gymnasiet "Bostäder, hyror och historia" om bostadsmarknaden och att flytta hemifrån.

Intervju med IF

Ulf Bäckman, Redaktör för Framtidens Risker, IF berättar om "Framtidens risker".

Intervju med IF

Ulf Bäckman, Redaktör för Framtidens Risker, IF berättar om "Framtidens risker".

Intervju med IF Metall

Intervju med Hans Palmqvist, IF Metalls organisationsenhet.

Intervju med IF Metall

Intervju med Hans Palmqvist, IF Metalls organisationsenhet.

Intervju med Karolinska Institutet

Intervju med Cecilia Odlind

Intervju med Karolinska Institutet

Intervju med Cecilia Odlind

Intervju med Kommerskollegium

Vi möter Christopher Wingård, utredare på Kommerskollegium

Intervju med Kommerskollegium

Vi möter Christopher Wingård, utredare på Kommerskollegium

Intervju med Kungliga Musikaliska Akademien

Ulrika Lind Som är projektledare för Sjungande barn berättar för er om vikten av sång i skolan

Intervju med Kungliga Musikaliska Akademien

Ulrika Lind Som är projektledare för Sjungande barn berättar för er om vikten av sång i skolan

Intervju med Libresse

Vi möter Oda Mustorp som berättar om Libresse satsning för unga och den nya startpaketet för unga.

Intervju med Libresse

Vi möter Oda Mustorp som berättar om Libresse satsning för unga och den nya startpaketet för unga.

Intervju med Lärarförbundet

Intervju med Therese Biller, utredare, Lärarförbundet.

Intervju med Lärarförbundet

Intervju med Therese Biller, utredare, Lärarförbundet.

Intervju med MSC - Marine Stewardship Council

MSC arbetar för hav fulla av liv för framtida generationer och marin pedagogik är en viktig fråga för oss. MSC Skola är för dig som är pedagog och vill lära ut om havet och hållbar utveckling.

Intervju med MSC - Marine Stewardship Council

MSC arbetar för hav fulla av liv för framtida generationer och marin pedagogik är en viktig fråga för oss. MSC Skola är för dig som är pedagog och vill lära ut om havet och hållbar utveckling.

Intervju med Nationellt centrum för kvinnofrid

Intervju med Karin Sandell som är enhets-/kommunikationschef på NCK

Intervju med Nationellt centrum för kvinnofrid

Intervju med Karin Sandell som är enhets-/kommunikationschef på NCK

Intervju med Natur och kultur

Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur tillgängliggör Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått om Förintelsen” samt ”Historien om Bodri” till Sveriges skolor, i syfte att öka kunskapen om historien och stimulera till samtal om inkludering och mångfald.

Intervju med Natur och kultur

Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur tillgängliggör Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått om Förintelsen” samt ”Historien om Bodri” till Sveriges skolor, i syfte att öka kunskapen om historien och stimulera till samtal om inkludering och mångfald.

Intervju med Naturskyddsföreningen

Agnes Vungi, koordinator Naturskyddsföreningen i skolan

Intervju med Naturskyddsföreningen

Agnes Vungi, koordinator Naturskyddsföreningen i skolan

Intervju med Noaks Ark

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförda infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra den sociala utsattheten.

Intervju med Noaks Ark

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförda infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra den sociala utsattheten.

Intervju med Plan International

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Intervju med Plan International

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Intervju med Polisen

Nytt utbildningsmaterial för SFI ska öka kunskapen om polisen.

Intervju med Polisen

Nytt utbildningsmaterial för SFI ska öka kunskapen om polisen.

Intervju med Polismuseet

Polismuseet har tagit fram materialet Vi och Dom för att öka kunskapen om hatbrotten och vilka konsekvenser de får för individ och samhälle.

Intervju med Polismuseet

Polismuseet har tagit fram materialet Vi och Dom för att öka kunskapen om hatbrotten och vilka konsekvenser de får för individ och samhälle.

Intervju med RFSL Ungdom

Intervju med Malin Grundström

Intervju med RFSL Ungdom

Intervju med Malin Grundström

Intervju med Riksförbundet Attention

Vi möter Klara Cederqvist, Projektledare på Riksförbundet Attention som berättar om projektet "Trots allt!" och materialet som de tagit fram för det.

Intervju med Riksförbundet Attention

Vi möter Klara Cederqvist, Projektledare på Riksförbundet Attention som berättar om projektet "Trots allt!" och materialet som de tagit fram för det.

Intervju med Rymdstyrelsen

Intervju med Perina Stjernlöf på Rymdstyrelsen

Intervju med Rymdstyrelsen

Intervju med Perina Stjernlöf på Rymdstyrelsen

Intervju med Samiskt Informationscentrum

Vi möter Anna Skielta, informatör på Samiskt Informationscentrum

Intervju med Samiskt Informationscentrum

Vi möter Anna Skielta, informatör på Samiskt Informationscentrum

Intervju med SCB, statistikmyndigheten

SCB vill berätta mer om Sverige. Och då var det naturligt för att göra ett utbildningshäfte speciellt för elever som läser SFI. Det säger Bengt Kopp, projektledare på SCB.

Intervju med SCB, statistikmyndigheten

SCB vill berätta mer om Sverige. Och då var det naturligt för att göra ett utbildningshäfte speciellt för elever som läser SFI. Det säger Bengt Kopp, projektledare på SCB.

Intervju med Sjöräddningssällskapet

Cecilia Jönsson Hållbarhetskommunikatör på Sjöräddningssällskapet berättar om uppdragen och verksamheten

Intervju med Sjöräddningssällskapet

Cecilia Jönsson Hållbarhetskommunikatör på Sjöräddningssällskapet berättar om uppdragen och verksamheten

Intervju med SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum

Intervju med Jan Blomgren, Professor i tillämpad kärnfysik och Föreståndare Svenskt Kärntekniskt Centrum.

Intervju med SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum

Intervju med Jan Blomgren, Professor i tillämpad kärnfysik och Föreståndare Svenskt Kärntekniskt Centrum.

Intervju med Sparklubben Media AB

Här kan ni läsa mer om Helena Svenssons tankar kring deras verksamhet och material.

Intervju med Sparklubben Media AB

Här kan ni läsa mer om Helena Svenssons tankar kring deras verksamhet och material.

Intervju med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi möter Lena Hammar, Samordnare Tillgänglighet Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Intervju med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi möter Lena Hammar, Samordnare Tillgänglighet Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Intervju med Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Vi möter Eva Regårdh, kommunikationschef på SSF

Intervju med Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Vi möter Eva Regårdh, kommunikationschef på SSF

Intervju med Stiftelsen Teskedsorden

Vi möter Lovisa Fhager Havdelin, Projektledare på Stiftelsen Teskedsorden.

Intervju med Stiftelsen Teskedsorden

Vi möter Lovisa Fhager Havdelin, Projektledare på Stiftelsen Teskedsorden.

Intervju med Svensk Energi

Vi möter Anna Wärme som ansvarar för branschrekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor på Svensk Energi

Intervju med Svensk Energi

Vi möter Anna Wärme som ansvarar för branschrekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor på Svensk Energi

Intervju med Svenska Afghanistankommittén

Vi möter Eva Kellström Froste på Svenska Afghanistankommittén som berättar om deras arbete och uppdrag samt om tidningen Afghanistan-nytt som hon är redaktör för.

Intervju med Svenska Afghanistankommittén

Vi möter Eva Kellström Froste på Svenska Afghanistankommittén som berättar om deras arbete och uppdrag samt om tidningen Afghanistan-nytt som hon är redaktör för.

Intervju med Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Intervju med Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Intervju med Svenska Jägareförbundet

Intervju med Josefina Höglin som är ungdomsansvarig på Svenska Jägareförbundet

Intervju med Svenska Jägareförbundet

Intervju med Josefina Höglin som är ungdomsansvarig på Svenska Jägareförbundet

Intervju med Svenska Spel

Vi möter Zenita Strandänger, Tf Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

Intervju med Svenska Spel

Vi möter Zenita Strandänger, Tf Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

Intervju med Svenska Turistföreningen

Intervju med Sofie Jorsell Projektledare Unga guidar Unga

Intervju med Svenska Turistföreningen

Intervju med Sofie Jorsell Projektledare Unga guidar Unga

Intervju med Sveriges 3R-CENTER

Sveriges 3R-center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige.

Intervju med Sveriges 3R-CENTER

Sveriges 3R-center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige.

Intervju med Sveriges a-kassor

Vi möter Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor

Intervju med Sveriges a-kassor

Vi möter Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor

Intervju med Sveriges Radio

Intervju med Maria Lekteus, kommunikationspartner Sveriges Radio.

Intervju med Sveriges Radio

Intervju med Maria Lekteus, kommunikationspartner Sveriges Radio.

Intervju med Sverok

Vi möter Sara Hauge, Generalsekreterare på Sverok som berättar om deras verksamhet och varför det är viktigt för de att nå ut till lärare och elever i skolan.

Intervju med Sverok

Vi möter Sara Hauge, Generalsekreterare på Sverok som berättar om deras verksamhet och varför det är viktigt för de att nå ut till lärare och elever i skolan.

Intervju med Systembolaget

Vi möter Patricia Evans, HR-utvecklare med ansvar för inkludering och mångfaldsfrågor

Intervju med Systembolaget

Vi möter Patricia Evans, HR-utvecklare med ansvar för inkludering och mångfaldsfrågor

Intervju med Säkerhetspolisen

Vi möter Susanne Nyman Kommunikationsstrateg på Säkerhetspolisen.

Intervju med Säkerhetspolisen

Vi möter Susanne Nyman Kommunikationsstrateg på Säkerhetspolisen.

Intervju med Temagruppen Unga i arbetslivet

Vi möter Linus Källander, Strategisk kommunikatör, Temagruppen Unga i arbetslivet.

Intervju med Temagruppen Unga i arbetslivet

Vi möter Linus Källander, Strategisk kommunikatör, Temagruppen Unga i arbetslivet.

Intervju med Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Vi möter Cecilia Uhler, redaktör, Trä- och Möbelföretagen, TMF

Intervju med Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Vi möter Cecilia Uhler, redaktör, Trä- och Möbelföretagen, TMF

Intervju med UNDP

Vi möter Staffan Landin, föreläsare och skribent med globala frågor som specialitet.

Intervju med UNDP

Vi möter Staffan Landin, föreläsare och skribent med globala frågor som specialitet.

Intervju med UNDP

Stina Amnebjer, projektledare, FN:s utvecklingsprogram (UNDP) berättar om boken Blir världen bättre

Intervju med UNDP

Stina Amnebjer, projektledare, FN:s utvecklingsprogram (UNDP) berättar om boken Blir världen bättre

Intervju med Unga Forskare

Vi möter Judith Maiers, projektutvecklare på Unga Forskare. Judith berättar om deras verksamhet samt om deras undervisningsmaterial om cybersäkerhet.

Intervju med Unga Forskare

Vi möter Judith Maiers, projektutvecklare på Unga Forskare. Judith berättar om deras verksamhet samt om deras undervisningsmaterial om cybersäkerhet.

Intervju med Unionen

Vi Möter Jenny på Unionen. Sveriges största fackförbund med hela 686 000 medlemmar i ryggen.

Intervju med Unionen

Vi Möter Jenny på Unionen. Sveriges största fackförbund med hela 686 000 medlemmar i ryggen.

Intervju med UR

Vi möter Boel Nygren, redaktör på UR som berättar om deras uppdrag samt sina lärarhandledningar som de tagit fram för skolan.

Intervju med UR

Vi möter Boel Nygren, redaktör på UR som berättar om deras uppdrag samt sina lärarhandledningar som de tagit fram för skolan.

Intervju med Visita

I den här intervjun får vi veta lite mer om Visita och deras material och satsningar mot kommande arbetstagare.

Intervju med Visita

I den här intervjun får vi veta lite mer om Visita och deras material och satsningar mot kommande arbetstagare.

Jernkontoret

Intervju med Peter Salomon, informationschef på Jernkontoret som berättar om filmen Ferrum city.

Jernkontoret

Intervju med Peter Salomon, informationschef på Jernkontoret som berättar om filmen Ferrum city.