Intervju med Karolinska Institutet

Intervju med Cecilia Odlind

Hej Cecilia!

Varför tror ni att er tidskrift Medicinsk Vetenskap är så populär bland lärare och elever?
Medicinsk forskning handlar om att vi ska lära oss mer om hur människan fungerar och hur psykisk och fysisk sjukdom kan förebyggas, lindras eller botas. Alla kommer i kontakt med ohälsa under livets gång, om det inte är man själv som drabbas så kan det vara en vän eller familjemedlem. Det gör artiklarna i Medicinsk Vetenskap relevanta för de allra flesta. Sedan befinner vi oss i en tid av kunskapstörst och många är intresserade av experternas råd. Det finns ett intresse för hur fenomen som ensamhet, sömnproblem eller bristande ledarskap påverkar vår hälsa och detta är ämnen som Karolinska Institutets forskare kan mycket om. Dessutom arbetar redaktionen hårt för att få fram ett lättbegripligt, varierat och engagerande innehåll.

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

Att sprida forskningsbaserad kunskap till unga är en viktig uppgift för Karolinska Institutet. Dels kan det fungera förebyggande och bidra till bättre hälsa hos yngre generationer och dels är det viktigt att agera motvikt till pseudovetenskap och ”fake news”. Dessutom vill vi gärna väcka intresse för medicin i allmänhet och medicinsk forskning synnerhet för att locka duktiga och engagerade unga att studera vid vårt universitet. 

Hur kan lärare ha nytta av Medicinsk Vetenskap?Att läsa tidningen regelbundet är ett sätt att hålla sig uppdaterad om det senaste inom medicinsk forskning. Artiklar i tidningen kan också användas som kunskapsunderlag eller tillägg till övrig undervisning. I nuläget har vi dock inte resurser att specialanpassa den för just skolan.

Ni har en populärvetenskaplig podcast, vad tar ni upp för ämnen i den?
I vår podd Medicinvetarna tar vi upp ämnen som de flesta berörs av, liknande de som vi tar upp i tidningen men med ett ännu mer nyfikenhetsbaserat och personligt tilltal. Bland annat har vi rett ut snusets farlighet, undersökt hur luktsinnet hänger ihop med hälsan, pratat om träning, gluten och självmordsprevention med mera. Genom att erbjuda en podd kan vi tillgängliggöra populärvetenskaplig medicin även till dem som inte hinner eller vill läsa. Du kan hänga tvätt, köra bil eller ligga i hängmattan samtidigt som du lär dig nya saker.


Cecilia Odlind är chefredaktör för Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap och en av programledarna för podcasten Medicinvetarna.