Intervju med MSC - Marine Stewardship Council

MSC arbetar för hav fulla av liv för framtida generationer och marin pedagogik är en viktig fråga för oss. MSC Skola är för dig som är pedagog och vill lära ut om havet och hållbar utveckling.

Hej Linnéa

Kan du berätta lite mer om er verksamhet
MSC är världens största miljömärkning för vildfångad fisk och skaldjur. Över 400 fisken är certifierade världen över och ingår i MSC:s program för förbättring av fiskerier. Ett certifierat fiske måste aktivt arbeta med att förbättras och uppnå sina milstolpar inom certifieringsperioden på fem år, annars förlorar de sin MSC-märkning. På det här sättet driver MSC förändring under ytan och bidrar till FN:s hållbarhetsmål om levande hav, biologisk mångfald, klimat, arbetstillfällen samt matsäkerhet.

 

Hur är ert material upplagt?
Det är viktigt för oss att elever lär sig mer om haven. Just därför är vi engagerade i skola och undervisning på olika sätt. MSC arbetar för hav fulla av liv för framtida generationer så marin pedagogik är en viktig fråga för oss. MSC Skola är ett material för pedagoger som vill undervisa om havet och hållbar utveckling.  Nya lektionsserier finns för att eleverna ska arbeta med att granska informationskällor, och forma sin egen ståndpunkt angående vår relation till havet. Vårt undervisningsmaterial är direkt kopplat till läroplanen och till de  Globala målen för hållbar utveckling. Materialet består också av lärarhandledda lektionsserier för naturvetenskapliga ämnen med presentationer, filmer, diskussionsunderlag och mycket mer.  

 

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?
Genom att säkerställa att våra lektionsupplägg har en tydlig koppling till skolans värdegrund, uppdrag och mål inom relevanta ämnen, så erbjuder vi elever möjligheten att bredda sina perspektiv. Det i sin tur gör att unga får ökad kunskap om och förståelse för hur utmaningarna med havet och våra marina resurser ser ut. Vi vill att vårt skolmaterial ska stötta lärare att uppfylla kraven i läroplanen, ofta på ett roligare och mer kreativt sätt, och samtidigt lyckas med att få eleverna att vilja engagera sig mer för ett hållbart hav. De är ju morgondagens konsumenter!

 

Här kan du läsa mer om MSC:s undervisningsmaterial om hållbart fiske och andra aktuella projekt.

https://www.msc.org/se/vad-vi-gor/skola/skola-och-undervisning)


Linnéa Engström, Programdirektör Skandinavien och Östersjöregionen.