Intervju Boliden Group

Vi möter Marcela Sylvander, Director Group Communications Boliden Group som berättar om vad Boliden gör, om deras skrift "Metals for modern life" samt varför det är viktig för de att samarbeta med skolor och universitet.


Hej Marcela! Vad gör Boliden?
Boliden, som startade sin verksamhet redan 1924, är ett metallföretag som utvinner mineraler ur malm från gruvor och sedan producerar metaller i smältverk.Boliden arbetar i början av metallernas långa värdekedja, med prospektering, gruvbrytning och smältning. Vi är också världsledande på återvinning av metaller ur elektronikskrot. Genom hela kedjan har vi stort fokus på att minimera påverkan på såväl människa och miljö.
   

Varför heter denna tidskrift ”Metals for modern life”?
Ända sedan människan började tillverka verktyg för tusentals år sedan har metaller haft en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Idag finns det nästan ingenting som inte innehåller metaller eller är beroende av metaller. Det går nästan inte att föreställa sig hur livet skulle vara utan metall. Hur skulle du bo, resa och kommunicera? Hur skulle maten du äter tillverkas och komma till köksbordet? Vad händer om du blir sjuk? Bolidens metaller används i allt från mobiltelefoner till tvättmaskiner och broar.”Metals for modern life” är kort sagt en sammanfattning av vad vi gör.
  

Varför är det viktigt för er att samarbeta med skolor och universitet?Vi vill att fler får upp ögonen för hur spännande och viktigt det är med naturvetenskap och teknik. Idag ser vi att det är alltför få som väljer att utbilda sig inom till exempel miljöteknik, kemi, geologi och metallurgi. På Boliden har vi behov av att fler blir bergsingenjörer, geologer, geofysiker och processingenjörer för att klara framtidens rekryteringsbehov.  

Beställ materialet >>

 


Lärarröster om materialet:

"Tycker denna uppdaterade utgåvan är bättre än den förra. Mer användbar fakta som mina elever kan ha nytta av för att förstå vad som händer i en gruva, utan att det blir för avancerat."

Marcela Sylvander, Boliden Group