Intervju med Svensk Energi

Vi möter Anna Wärme som ansvarar för branschrekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor på Svensk Energi

Hej Anna! Svensk Energi, vilka är ni?
Svensk Energi är en branschförening med cirka 380 företag. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar. Men också för att öka förståelsen för elens viktiga roll för samhällets utveckling och förmåga att möta utmaningar – som klimatfrågan. För oss är det viktigt att regelverken gör det enkelt och bra för dagens och morgondagens elkunder.

 

Vad arbetar ni med för frågor?
Energibranschens samhällsnytta är självklar. Energibranschen har en central roll för människors vardag. El och värme är en förutsättning för en fungerande vardag. Energibranschen är därmed en viktig samhällsaktör och det är ett samhälleligt intresse att vi gemensamt klarar kommande utmaningar. Dock vill vi särskilt betona betydelsen av vår infrastruktur och att kompetensförsörjningen säkras – det är även ett starkt samhällsintresse. Vi ser idag vissa sektorer som är samhälleligt kritiska för att undanröja risken för samhällsstörningar. Dessutom har Sverige ett energisystem som – klimatmässigt sett – är ett internationellt föredöme. Elproduktionen är till 97 procent klimatneutral.

 

Varför har ni tagit fram "Ditt drömjobb finns i energibranschen!”?
En viktig del i Svensk Energis arbete handlar om kompetensförsörjning, och att verka för att säkerställa att branschens rekryteringsbehov av tekniker och ingenjörer tillgodoses. Energibranschens omfattande föryngring är på gång. Rekryteringsbehovet i branschen fram till 2018 är omfattande. Energiföretag tillsammans med övrig industri slåss om samma kompetens. Och de närmsta åren vet vi att våra medlemsföretag behöver drygt 2 600 nya tekniker och ingenjörer.

Genom intervjuer med unga som har fått sitt drömjobb i energibranschen, så vill visa på olika utbildningsvägar och den bredd i arbetsuppgifter som branschen erbjuder. Ett genomgående tema tycks vara att man väljer energibranschen för att verkligen bidra till en bättre värld – inte minst för klimatet. Vi vill även lyfta att vi finns i hela Sverige, och att det finns en mängd av yrken och spännande uppdrag för alla tekniskt intresserade!


svensk-energi-colour-800x322px.jpg

 

Lärarröster om materialet:

"Materialet visar på ett bra sätt på yrken som i mycket är okända eller som få tänker på."

 

Anna Wärme, Svensk Energi