Intervju med Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Vi möter Eva Regårdh, kommunikationschef på SSF

Hej Eva!

Berätta kort om Stiftelsen för strategisk forskning, SSFs verksamhet
Vi finansierar naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning i Sverige med ungefär 700 miljoner kronor om året. Våra fokusområden just nu är informationsteknologi, livsvetenskap och bioteknik, samt materialteknik.

Hur kan materialet ”Skurk, sjuk eller släkt - vem ska ha ditt DNA” användas i skolan?Materialet lämpar sig utmärkt för diskussion inom väl flera ämnen, som samhällsvetenskap och biologi. I rapporten berättar både läkare, samhällsvetare och polisen på vilket sätt DNA-tester och modern DNA-teknik kan användas.


Vilka utmaningar finns det med framtida forskning av DNA?
Det är inte forskningen i sig som står inför stora utmaningar, utan frågan om vem som ska få tillgång till ens DNA. Ska till exempel arbetsgivare och försäkringsbolag ha rätt att kräva in information om anställdas respektive försäkringstagares gener? Ska idrottsföreningar få testa barn? Bör alla svenskar finnas i polisens register? Hur påverkar det sjukvården när alla har sin DNA-information i mobilen?

Eva Regårdh, kommunikationschef SSF