Intervju med Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

Vi möter Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté som berättar om deras skolmaterial och vad de anser är viktigast att arbeta med i skolan kring detta tema som t.ex. digital upphovsrätt.

 

Hej Per! Vad kan man läsa om i ert skolmaterial?

- Det beskriver juridiken och tekniken kring film på nätet. Många har starka åsikter om det, så det är ett bra underlag för diskussion. Det är också en fråga som engagerar eleverna. Däremot är många osäkra på vad lagen säger, så det berättar materialet om. Och om hur filmbranschen fungerar i praktiken, det är ju ett arbetsliv som lockar många.
 

Finns det någon fråga som ni känner är extra viktig att arbeta med i skolan, i förebyggande syfte, med tanke på det ni möter i ert arbete?

- Det viktigaste är att skolan inte själv ska visa film från olagliga tjänster. Jag vet att det förekommer i klassrummen, säkert oftast av okunskap. Men se till att använda lagliga tjänster, annars är risken att skolan lär ut ett olagligt beteende. Gratis streamingtjänster med de senaste biofilmerna är aldrig lagliga, det är en bra tumregel.
 

Finns det något man som lärare bör tänka extra på när det kommer till film och digital upphovsrätt?

- Jag tycker att det är att förstå konsekvenserna av att se film olagligt. Det är lätt att tänka att ingen drabbas, men ungefär 25 000 människor har sin försörjning inom film- och TV. Dessutom minskar förstås utbudet när ekonomin försämras. De stora bolagen klarar sig, men små lokala producenter har det väldigt tufft. Så det är bra att sätta frågan om laglig film i ett större sammanhang. Det tror jag är det som lockar många lärare och anledningen till att materialet är så populärt.


 

ftvs_a_ton.jpg

Per Strömbäck, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté 
Foto: Sofia Runarsdotter