Intervju med UR

Vi möter Boel Nygren, redaktör på UR som berättar om deras uppdrag samt sina lärarhandledningar som de tagit fram för skolan.

Hej Boel! Vilket är Ur:s uppdrag?
UR:s uppdrag är att göra program som ska stötta, bredda och förstärka inom utbildningsområdet.
 

Berätta om era lärarhandledningar!
Vad vilka teman berörs?  Handledningarna beskriver programmens bakgrund och syfte, redogör för läroplanskopplingar samt ger förslag på hur man kan arbeta vidare utifrån innehållet. Ibland tar våra program upp ämnen där vi vet att lärare behöver ”mer kött på benen” och då kan handledningen också innehålla bakgrundsfakta. Självklart tipsar vi om ämnesövergripande kopplingar och om hur man kan använda programmen i olika sammanhang. Det kan handla om att vi föreslår klipp att använda vid föräldramöten eller om hur eleverna kan använda programmen på olika sätt. Våra redaktioner träffar alltid många lärare och elever, och som redaktör får jag ofta tips på vilka jag kan kontakta när det är dags att ta fram en handledning.


Alla våra handledningar har ett särskilt fokus på språkstärkande övningar och vi  försöker lyfta fram MIK, medie- och informationskunskap, i de förslag vi ger i handledningarna. Till en del program väljer vi att istället för handledning göra arbetsblad som vänder sig direkt till eleven. Ofta är det verksamma pedagoger som skriver våra handledningar, men den handledning som jag vill tipsa om, Brev till allmänheten, är faktiskt skriven av två dramapedagoger. Ett viktigt program som har en spännande handledning.
 

Är lektionerna kopplade till läroplanerna?
Våra program för barn och unga nästan alltid kopplade till utbildningsväsendets olika styrdokument. Ibland är de kopplingarna väldigt tydliga och ämnesspecifika och i andra fall mer löst knutna till skolans övergripande mål. I handledningarna ger vi förslag på hur man kan för- och efterarbeta med våra program, men det är alltid upp till varje lärare att forma sin lektion och skapa en tydlig kontext till programmet.


ur_logo-.png

Boel Nygren, UR