Intervju med Svenska Jägareförbundet

Intervju med Josefina Höglin som är ungdomsansvarig på Svenska Jägareförbundet

Hej Josefina!

Kan du berätta lite mer om Svenska Jägareförbundet? 
Vi är den äldsta jakt- och naturorganisationen i Sverige och bildades 1830. Svenska Jägareförbundet arbetar för att Sverige ska ha hög kvalitet på viltstammarna, främja en god jaktetik, en frisk natur, samla in kunskap om tillståndet i naturen och informera både jägare och allmänhet. Vi är en av Sveriges största folkrörelser med över 150.000 medlemmar.

Vad kan man som lärare förvänta sig av er folder Välkommen till naturen?
Den ger en grundläggande introduktion till ett antal av våra vanligaste däggdjur och fåglar. Den förklarar också allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen. Den berättar om jakt, viltvård och vad jägarna gör för samhället. Så den är en hjälp till att lära sig mer om naturen omkring oss och väcka en nyfikenhet som vi hoppas kommer att bidra till fina naturupplevelser.  

Varför är det viktigt för er att nå ut till lärare och elever?
Vi ser att kunskapen om naturen minskar och att människor vistas allt mindre i naturen. Samtidigt ökar intresset för att bry sig om natur och miljö. Människan är dömd till att bruka naturen, både för mat och material till t.ex. hus och andra produkter. Fakta får idag ofta stå tillbaka för känslor. Detta kan ge en felaktig bild av hur naturen fungerar. Om barn och unga får kunskap och förståelse för hur naturen fungerar och brukas så bidrar det till större förståelse för djur och natur.

Vi vill också tipsa om vår gratisapp Viltappen som är ett bra komplement till skolundervisningen och fördjupnings- och fältstudier om djuren. I den kan man bl.a. jämföra spår, spillning och läten. Viltappen uppdateras med fler djur varje år.

 

Josefina Höglin Ungdomsansvarig Svenska Jägareförbundet