Intervju med Svenska Turistföreningen

Intervju med Sofie Jorsell Projektledare Unga guidar Unga

Hej Sofie!

Vad gör Svenska turistföreningen?  
STF grundades 1885 av studenter i Uppsala. Sedan dess har föreningen växt till cirka 242 000 medlemmar och är en av Sveriges största ideella föreningar. ”Upptäck Sverige” är det genomgående temat för föreningens verksamhet. Vi arbetar för att alla ska ha tillgång till Sveriges natur och kulturmiljöer, idag och i framtiden. Det kräver bland annat bättre möjligheter att turista hållbart, bra boenden runt om i landet, att vi slår vakt om allemansrätten och inte minst inspiration och guidning till nya äventyr. Där vägen tar slut ska den som vill upptäcka mer kunna fortsätta framåt. Därför finns vi. Vi vill inspirera till resande, aktiviteter och äventyr runtom i Sverige genom våra boenden över hela Sverige, men också via satsningar som STF Tillsammans (lokala aktivitetsgrupper för unga), Fjälluffa och inte minst Allemansrättsskolan där man på ett lättsamt och pedagogiskt sätt lär sig om allemansrätten.

Ert material har blivit ett väldigt uppskattat och populärt material hos oss. Hur kom det sig att ni har gjort denna satsning på att bidra till kunskap om allemansrätten?
Allemansrätten är en av STFs hjärtefrågor. Med Allemansrättsskolan vill sprida kunskap på ett enkelt och framförallt lekfullt sätt.  I vår undersökning Naturklyftan ser vi att stora grupper av barn och unga växer upp utan att känna till den svenska naturen och att kunskap, tillgänglighet och socioekonomiska faktorer påverkar vilka barn som faktiskt har tillgång till naturen. Att spendera tid i naturen som barn bygger kunskap och en trygghetskänsla som man tar med sig in i vuxenlivet och som i sin tur kan gå i arv till nästa generation. I många delar av världen är skogen en farlig plats vilket kan påverka utrikesföddas relation till skogen. Därför är kunskap om både naturen och allemansrätten avgörande för att skapa trygghet.

Vad tycker ni är viktigt att elever får med sig efter att ha använt ert material?
Vi vill självklart att eleverna ska känna att de har fått ny värdefull kunskap men också väcka nyfikenhet och vilja att lära sig mer om allemansrätten, den svenska naturen och friluftsliv. Även fast man inte är uppvuxen i ett par vandringskängor.

Sofie Jorsell Projektledare