Intervju med Polismuseet

Polismuseet har tagit fram materialet Vi och Dom för att öka kunskapen om hatbrotten och vilka konsekvenser de får för individ och samhälle.

Hej Michaela!

Berätta om materialet!
Materialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet. Här får du veta hur brotten ser ut, vad som kan ligga bakom brotten och hur polisen arbetar med brotten. Varje gång ett hatbrott sker är det också ett angrepp på vår demokrati och vårt samhälle. Ett samhälle där vi är fria att uttrycka våra åsikter och där vi inte behöver dölja vilka vi är. Därför påverkar hatbrotten alla, även om man själv inte utsätts personligen.

Materialet handlar också om rollen som åskådare, alltså om alla i samhället. För hur vi som medmänniskor väljer att agera spelar roll. Det handlar om vad man ska göra om man utsätts för eller blir vittne till brott. Och om hur man kan gripa in och visa stöd som medmänniska. Tillsammans med allmänheten blir polisen oerhört stark och det är tillsammans vi skapar ett tryggare samhälle för alla.

Hur är det uppbyggt och hur ska det användas?
Materialet består av sex delar som tar upp hatbrott ur olika perspektiv och på olika sätt. Till varje del finns reflektionsfrågor. Förutom det tryckta materialet finns filmer och ljudberättelser. I ett av avsnitten har vi valt att lägga fokus på åskådarrollen, där fokus ligger på att alla kan göra skillnad. Vad ska man göra om man blir vittne till ett brott? När ska man ringa 112? Hur kan man hjälpa och stötta utsatta? I några filmade sekvenser får eleverna får eleverna bevittna olika situationer och fundera över hur de skulle agera i liknande situationer.

En annan del i materialet handlar om hur vi kan prata om svåra saker i klassrummet. Ämnen som hatbrott, rasism och fördomar väcker ofta starka känslor. Här får eleverna reflektera över hur man kan få till ett bra samtal som syftar till att försöka förstå varandra istället för att hamna i en infekterad debatt, som inte leder någonvart.

Till materialet finns också filmer, ljudberättelser och fördjupningsmaterial. Det finns också en digital lärarhandledning till materialet, med fler reflektionsfrågor till olika ämnen och tips om hur man kan införliva materialet i den vanliga undervisningen.

Hur viktigt är det för er att nå ut till skolorna?
Helt avgörande skulle jag säga! Från Polismuseets och polisens håll är vi väldigt glada över att äntligen nå ut med materialet till skolor i hela Sverige. Skolan och eleverna i skolan är Polismuseets viktigaste målgrupp och det är här vi kan arbeta förebyggande. Vi vill också betona att kontakten med allmänheten är otroligt viktig när det gäller polisens förmåga att förebygga och lösa brott.

Materialet bygger också delvis på Polismuseets utställning Vi och Dom, en av museets mest populära utställningar som haft tusentals besökare senaste åren. Men alla har inte möjlighet att besöka utställningen i Stockholm. Nu vill vi att alla de samtal som förts kring hatbrott, fördomar och mänskliga rättigheter nu ska föras i klassrum i hela Sverige.

Michaela Engvall, Pedagog och programansvarig KA Nationell Kommunikation/ Polismuseet