Intervju med Unga Forskare

Vi möter Judith Maiers, projektutvecklare på Unga Forskare. Judith berättar om deras verksamhet samt om deras undervisningsmaterial om cybersäkerhet.

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av ett fyrtiotal medlemsföreningar som organiserar 5 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik.

 

Hej Judith!

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?
Initiativet är ett projekt inom IT-säkerhet som erbjuder utbildning i nätsäkerhet för elever och lärare. Syftet med projektet är att sprida kunskap om ett ansvarsfullt användande av internet och stärka elevers digitala kompetens. 

Vi lever idag i ett samhälle där stora mängder information och data lagras, bearbetas och kommuniceras med stöd av informationsteknik (IT). Människors vardag är full av digital kommunikation och informationsbehandling och vi alla har värdefull information på olika ställen – i mobilen, i e-posten, i plånboken, i sociala medier samt i molntjänster. Samtidigt sker det en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. Därför är det av stor vikt att vi fördjupar vår kunskap inom cybersäkerhet och ökar medvetenheten om hur man kan skydda sig online.


Hur är ert material upplagt? 
Materialet består av lärarhandledning och arbetsblad, vilka kan användas fristående eller kompletteras av en föreläsning med en IT-expert. Undervisningsmaterialet är skapat för att läraren själv ska kunna arbeta med IT-frågor i klassrummet, utan att behöva ha IT-kompetens eller vara tekniklärare. Materialet behandlar cybersäkerhet från ett samhällsperspektiv och kopplar digitaliseringens roll till de globala målen. Materialet innehåller förslag för både ett kortare och ett längre och mer intensivt arbete, beroende på hur mycket tid som finns att lägga på projektet. Både föreläsningarna och undervisningsmaterialet är ämnesövergripande och finns anpassat både för mellanstadiet och högstadiet. Under föreläsningen får eleverna lära sig bland annat om informationssäkerhet, vad en cookie är, hur man skapar säkra lösenord och skyddar sina uppgifter på nätet. Föreläsningen byggs upp av moduler, ju högre nivå desto fler moduler och desto mer djup i respektive modul. 

 

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem? 
Projektet finns till för att stötta skolan i sitt viktiga uppdrag att förmedla digital kompetens. Tekniken utvecklas snabbt och det är svårt för skolor och föräldrar att hänga med i det tempo som barn och ungdomar upptäcker den. Genom att tillgängliggöra undervisningsmaterial inom cybersäkerhet och kompetens från IT-experter och forskare vill vi underlätta för skolan att utrusta eleverna med den digitala kompetens som krävs för att skydda sig själva och sin information på nätet. Förhoppningen är att förebygga att unga utsätts för övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv och vill inspirera eleverna inom teknik och forskning.

 

Faktaruta - ​Är du säker?
#290CyberSecurity är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM samt andra företag i teknikbranschen.

Projektet är kostnadsfritt för skolor tack vare finansiering av IBM, IT-företagens volontärsarbete och projektmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

 

Judith Maiers
Projektutvecklare | Project Developer