Jernkontoret

Intervju med Peter Salomon, informationschef på Jernkontoret som berättar om filmen Ferrum city.

Hej Peter! FerrumCity är framtagen av Jernkontoret. Vilka är ni?
Som jag brukar säga – vi är det riktiga Jernkontoret och inte det från teve! Vi är den svenska stålindustrins branschorganisation som grundades år 1747. Jernkontoret företräder och tillvaratar stålföretagens intressen inom en mängd områden som är viktiga för att företagen på bästa sätt ska kunna tillverka världens kanske bästa stål – t ex handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt skatter och avgifter.


Varför har ni tagit fram dvd:n FerrumCity?
Man skulle kunna säga att stål är så vanligt i dagens samhälle att det inte syns. Det låter kanske lite märkligt men stål är långt ifrån bara ett material utan det finns tusentals olika stål. Alla har sina unika egenskaper som är användbara för att inte minst lösa morgondagens samhällsutmaningar. De stål som finns idag fanns inte för 5-10 år sedan, det sker hela tiden en utveckling mot t ex lättare, starkare, hårdare och segare stål. Det är om detta och betydelsen av vår stålindustri som vi vill berätta. Vi vill även att fler ungdomar uppmärksammar vår bransch och alla de spännande utmaningar som erbjuds.


Berätta om FerrumCity – hur är materialet upplagt?Dvd:n är nyfikenhetsbaserad och utgångspunkten är en animerad stad som under ytan döljer en mängd både allmänbildande och spännande stålrelaterat innehåll. Det redovisas interaktivt i bilder, 3d-animationer, texter, diagram, filmer och intervjuer. Materialet har indelats i 14 huvudkapitel med upp till tre undernivåer som ger goda möjligheter till fördjupade kunskaper.

            

JERNKONTORETCG11PC.jpg                                    

 

Lärarröster om materialet:

"Vi använde materialet som del av ett introduktionsprojekt för elever på gymnasiets Industriprogram. De arbetade med det under ca 1,5 timma och de tyckte att det var roligt och lärorikt."

"Passar väldigt bra in i kursen "Teknik 1"

Peter Salomon, Jernkontoret