Intervju med Svenska Spel

Vi möter Zenita Strandänger, Tf Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

Hej Zenita!

Varför tar Svenska Spel fram material om myter om spel och spelberoende?
Därför att det finns många missuppfattningar om hur spel och slumpen fungerar och hur spelproblem kan uppstå. Svenska Spel ägs till hundra procent av svenska staten och det sociala ansvaret är grunden i Svenska Spels verksamhet.


Hur är materialet upplagt?
- Broschyren bygger på vanliga myter/påståenden om spel och spelproblem på vänstersidan med kortfattade svar på högersidan. Lättläst och informativt med snygg lay-out för att tilltala en bred målgrupp som inte blir avskräckt av mycket text. 
  

På vilket sätt ser ni att man kan använda materialet?
Tanken är att man ska kunna ha broschyren som underlag för diskussioner om till exempel reklam, konkurrens, ägarförhållande, åldersgränser och spelproblem.


svenska-spel-ny.png

Zenita Strandänger, Svenska Spel