Intervju med Svenska Afghanistankommittén

Vi möter Eva Kellström Froste på Svenska Afghanistankommittén som berättar om deras arbete och uppdrag samt om tidningen Afghanistan-nytt som hon är redaktör för.

Svenska Afghanistankommittén, SAK, är en ideell organisation och samtidigt den största enskilda svenska biståndsaktören i Afghanistan. SAK grundades 1980 som en reaktion på Sovjets invasion av Afghanistan. Redan från start bestämdes att SAK både skulle opinionsbilda i Sverige mot Sovjets ockupation och verka för att stötta afghaner på plats.

I Afghanistan har vi funnits sedan 1982 och arbetat under olika regimer och inbördeskrig, och vi stannar kvar även nu sedan talibanerna tog makten. Vi är opartiska och är där för det afghanska folkets skull. I Sverige har vi omkring 3 500 ideella medlemmar och ännu fler månadsgivare. I Afghanistan har vi över 6 000 anställda och där har vi bland annat skolor med omkring 100 000 barn, varav nästan 60 procent flickor, och bedriver sjukvård i motsvarande två regioner. Vi utbildar barnmorskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter och har verksamhet för personer med funktionsnedsättning, bland annat förberedande skolor för barn med funktionsnedsättningar.  Vi arbetar i tätt samarbete med lokalbefolkningen och jobbar även med kapacitetsutveckling. Vi arbetar rättighetsbaserat, vilket innebär att vi kombinerar att ge service i form av till exempel sjukvård och utbildning med att höja kapaciteten hos lokalsamhällen att själva påverka situationen så att människor kan ta del av sina rättigheter.

I Sverige är vårt uppdrag att väcka intresse och engagemang för Afghanistan som land och för vår verksamhet, och tidningen Afghanistan-nytt är en viktig del i det.

Tidningen består av reportage och nyheter om Afghanistan i allmänhet, och av reportage om SAKs verksamhet i Afghanistan och om medlemsrörelsen i Sverige. Målgruppen är bred. Medlemmar och månadsgivarna får tidningen hemskickad, vi delar ut tidningen vid olika event och den beställs av skolor via Utbudet. Det gäller därför att ha innehåll så att både de insatta och de mindre insatta har glädje av tidningen. Det ska vara enkelt att hänga med samtidigt som det ska ge fördjupning. Vi har satsat på en attraktiv layout med många korta texter och några längre, och fina bilder.

 

På utbudet.se brukar vi också distribuera vår informationsfolder, som i korthet beskriver vår verksamhet.

Eftersom det är vårt uppdrag att väcka intresse och engagemang för Afghanistan ser vi ungdomar i skolorna som en viktig målgrupp att nå. Afghanistan är det största enskilda mottagarlandet för svenskt bistånd, och vi hoppas också att tidningen ger fördjupad förståelse för vad det svenska utvecklingsbiståndet går till och hur det gör nytta. Vi ser det som ett demokratiskt viktigt uppdrag, eftersom Sverige ör en stor biståndsaktör.

Det finns många ungdomar med afghanskt ursprung i skolorna. Vi vet från enkätsvar att lärare uppskattar tidningen för att den ger en bredare förståelse i klassrummen både hos lärare och elever för situationen i Afghanistan och för de unga afghanernas bakgrund. Vi vet också från respons vi fått att även unga afghaner uppskattar att läsa om sitt land och om den verksamhet som SAK bedriver.


SAK logga uppd.jpg

Eva Kellström Froste, Redaktör för tidningen Afghanistan-nytt på Svenska Afghanistankommittén