Intervju med Stiftelsen Teskedsorden

Vi möter Lovisa Fhager Havdelin, Projektledare på Stiftelsen Teskedsorden.

Hej Lovisa! Teskedsorden, vilka är ni?
Vi är en stiftelse som arbetar för tolerans och vi vänder oss främst till barn och ungdomar ­ Teskedsordens motto är För Tolerans Mot Fanatism och står för att vi alla kan bidra på olika sätt och mycket symbolisk har vi alla en tesked för att hjälpas åt att släcka oroshärdarna där fanatismen är en av de farligaste. Läs mer på vår hemsida www.teskedsorden.se

Varför har ni tagit fram Vem är du? En bok om tolerans?
Vi tror att det är viktigt att stöta och blöta frågor kring tolerans i unga år. Ett barn som får tillfälle att samtala och reflektera kring respekt och människovärde blir förhoppningsvis mindre fördomsfull som vuxen. Här serveras inga svar utan vår ambition är att med humor, värme och nyfikenhet sätta igång positiva processer. Att få igång tankar kring empati, lik- och olikheter gör att barn växer och får mer självförtroende. Vi vill visa att vi alla har något att vinna på att vara toleranta.
  

Hur är det tänkt att man ska arbeta med materialet?Förutom "Vem är du? En bok om tolerans" som är en individuell gåva till alla tredjeklassare så har vi tagit fram en lärarguide som ger lärarna stöd i arbetet med boken. Vår tanke är att arbetet med boken först ska påbörjas i skolan och sedan, eftersom den är en gåva, hoppas vi att samtalet fortsätter i hemmet med syskon, föräldrar och vänner när barnen tar hem boken. Vem är du? En bok om tolerans är ett redskap för att motverka diskriminering och kränkningar i skolan. Det långsiktiga arbetet, där vi som vuxna inspirerar på ett lekfullt och inspirerande sätt, är av största vikt för att uppnå bästa resultat i vardagen.
 

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med tolerans i klassrummet?
Tolerans i klassen handlar om respektfulla möten på lika villkor. Det är viktigt att alla får säga vad de vill, så länge de inte avser att kränka någon. Barnen måste få lov att ställa även de "förbjudna frågorna" om det svåra i att vara tolerant. Konsten är att få dem att gå från att påstå till att fråga. När de gör det så vet man, som lärare, att man har väckt deras nyfikenhet och fantasi.


TESKEDSORDEN-LOGO-bigtaglineWEB.png

 

Lärarna säger sitt om materialet:

"Så otroligt mycket tänkvärt som eleverna kan göra kopplingar till och reflektera över."

"Helt outstanding! Fantastiskt att det är gratis!"

"Boken är skriven på ett sätt som intresserar eleverena. Bilderna i sig ger bra utgångspunkter till diskussioner."

"Boken fungerar väldigt bra som diskussionsunderlag. Bilderna och de korta texterna är öppna och positiva. Det är skönt att slippa pekpinnar. Jag har inget negativt att säga."

"Tydlig lärarhandledning och tänkvärd text och bild i elevboken! Använder den i ett Lika-Olika tema som handlar om att vi är just olika och att det är något som är självklart! Allas lika värde. Ett fantastisk material!"

Lovisa Fhager Havdelin, Stiftelsen Teskedsorden