Intervju med Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Vi möter Cecilia Uhler, redaktör, Trä- och Möbelföretagen, TMF

Hej Cecilia!

Berätta lite om TMF
Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i möbelindustrin samt den träförädlande industrin. Bland våra cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Vi brukar säga att vi bygger och inreder världen.

TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för deras tillväxt. Vi ska vara företagens förstahandsval när det gäller att driva branschutveckling samt att hjälpa och företräda medlemmarna inom arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning och näringspolitik. (läs mer på www.tmf.se)

Varför har ni tagit fram materialet ”FORMA din framtid? (inför gymnasievalet)”Vi har jobbat med att lyfta vår industrins gymnasieutbildningar tidigare, men med FORMA din framtid (folder + webbplattform) är tanken att inspirera på ett annat sätt; med erfarenheter, känslor och intryck från ungdomar som inlett resan, och som kan vittna om de spännande karriärsmöjligheter som finns.
Men framförallt är nu informationen inför gymnasievalet mer digital med en hel del filmmaterial. Den redaktionella delen utgår från sex filmade studentintervjuer, på plats på skolan eller ute i produktionsmiljö. Men givetvis hittar man även mycket matnyttigt om utbildningsplatser, beskrivning av våra yrken mm. FORMA din framtid finns även kvar som folder – en årlig guide inför gymnasievalet.

Gå in på formadinframtid.se och möt Halidane, Isabelle, Ida. Linnea, Nina, Tobias, Aliyasir, William och Morgan!

Vilka tips vill ni ge till ungdomar som vill jobba inom trä- och möbelbranschen?
Just nu satsar vi stort på att synliggöra vår industri och nå fram till unga med vår kommunikation om de spännande jobb, utbildningar och produkter som finns. Trä- och möbelindustrin är väldigt bred och man kan jobba med alltifrån avancerade produktionsprocesser och CNC-maskiner till design och specialsnickeri. Det finns också gott hopp om anställning och de närmaste åren behövs flera tusen nya medarbetare. Det som är extra spännande med en karriär inom trä- och möbelindustrin är den möjlighet som finns att kombinera teknik, design och hantverk och skapa innovativa, estetiska produkter som är centrala i människors vardag.

En bra start är en träutbildning via Industritekniska eller Hantverksprogrammet. Även fjärde året på teknikprogrammet är eftertraktat hos arbetsgivarna.

 

Cecilia Uhler, redaktör, Trä- och Möbelföretagen, TMF