Intervju med Sverok

Vi möter Sara Hauge, Generalsekreterare på Sverok som berättar om deras verksamhet och varför det är viktigt för de att nå ut till lärare och elever i skolan.

Sverok är en idéell organisation och Sveriges största ungdomsförbund. 40 000 medlemmar i 2000 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Nyfiken på att gräva djupare i hur Sverok fungerar och hur en startar spelförening?

Hej Sara!

Kan du berätta lite mer om Sverok?
Sedan 1988 har vi på Sverok hjälp ungdomar att starta spelföreningar tillsammans. Vi är en idéell organisation och faktiskt ett av Sveriges största ungdomsförbund med ungefär 40 000 medlemmar i 2000 föreningar över hela landet. Med våra föreningar i spetsen samlar, utvecklar och sprider vi spelhobbyn. Vi är ett stort förbund och våra medlemmar spelar många sorters spel; allt från brädspel, rollspel och figurspel, till lajv och cosplay, datorspel och tv-spel. De är även engagerade inom områden som fantastik och östasiatisk populärkultur. 

Våra medlemmar driver föreningar tillsammans på sina egna villkor, men Sverok finns alltid med för att stötta om de har några frågor om att driva en förening eller om spel. Vi hjälper medlemmarna att utveckla sitt intresse och sin hobby genom att exempelvis dela ut ekonomiskt stöd, arrangera aktiviteter och tillhandahålla försäkringar och utbildningar. Vi arbetar även aktivt med att förbättra och utveckla spelhobbyn, bland annat genom att ta fram uppförandekoder för våra föreningar så att alla ska kunna känna sig inkluderade och välkomna i spelhobbyn. Sverok är en demokratisk organisation och det är medlemmarna som har makten över Sverok och vilken verksamhet som bedrivs. 

Varför är det bra att starta en spelförening på skolan?
Att starta en spelförening på skolan ger barn någonting de inte kan få bara genom att spela på egen hand. De får verktyg för att organisera och utveckla sitt spelande, ekonomiskt stöd och hjälp för att starta upp aktiviteter och evenemang. Eftersom att förbundet och föreningarna är medlemsstyrda får de även med sig massor av praktiska kunskaper om demokratiska grundprinciper av bara farten. När de startar en förening får de även en gemensam röst gentemot skola, kommun, föräldrar, som är starkare än sin röst på egen hand. Att skolan skapar rum för ungdomar att utveckla sina intressen och tar tag i detta visar även att skolan respekterar och tar barnens rätt till sin egen kultur på allvar. Det är nog ingen som kan förneka att spelhobbyn är en mycket stor del av ungas liv idag. En spelförening kanaliserar deras nuvarande intresse till ett livslångt demokratiskt lärande och engagemang.

Varför är det viktigt för er att nå ut till lärare och elever?
Vi på Sverok vill att att skolan ska vara en arena där alla barn och ungdomar får utrymme och verktyg för att förverkliga sina egna drömmar och leva ut sina intressen tillsammans. Det ska kännas lika självklart för unga att gå med i en spelförening som i den lokala idrottsföreningen, det är viktigt att tar vi tar alla barns intressen och kultur på allvar. Att nå ut till lärare och elever i skolan betyder att fler unga kan få chansen att upptäcka det fantastiska med att organisera sig och utvecklas tillsammans kring ett intresse, och vi hoppas att ni vill vara en del av detta.   

Sara Hauge, Generalsekreterare