Göteborgs universitet (Humanistiska fakulteten)

Vid Humanistiska fakulteten utforskar du verkligheten och de fotspår vi människor lämnar efter oss. Språk, texter, musik, åsikter, vårt sätt att tänka och hur vi ser på världen vi lever i. Här får du intressera dig för det du själv tycker är viktigt och kan sätta ihop din egen utbildning av fristående kurser eller välja att läsa ett utbildningsprogram.

Forskningen inom det humanistiska området vid Göteborgs universitet är mycket bred. Ett gemensamt drag för humanistisk forskning är analys, tolkning och beskrivning av människans idé- och livsvärld samt de uttryck de mänskliga erfarenheterna tar sig, språkligt och kulturellt. Humanistisk forskning bedrivs på såväl historiskt som nutida material huvudsakligen med analytiska, kritiska och hermeneutiska metoder. Särskilda satsningar har gjort på forskningsmiljöer inom medicinsk och digital humaniora. Dessutom tillhör två av Göteborgs universitets styrkeområden fakulteten - språkteknologi och kulturarvsstudier.
Tryckt material för beställning