Målerifakta AB, Måleribranschens Yrkesnämnd

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) är ett samarbete mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet kring yrkesutbildningsfrågor. MYN arbetar i första hand med rekrytering, utbildning och gesällprov. Via MYN får du som är eller vill bli målare information om yrket, utbildningen och möjliga karriärvägar. Läs mer om måleriyrket och hur du blir målare på vår hemsida, www.malare.nu
Tryckt material för beställning