Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Vi är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor. Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning och har sedan 1951 delat ut drygt 13 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.